Thứ Hai, 22/7/2024
Tuyên Quang: Hội thảo khoa học về công tác dân vận chính quyền

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đồng chí Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có đại biểu Ban Dân vận Trung ương, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố.


Các đại biểu dự hội thảo.Sau hơn 10 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, hơn 5 năm thực hiện Kết luận số 114 ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) “về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”, các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp ngày càng được nâng cao; công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền theo hướng cụ thể, gần dân, vì lợi ích của nhân dân và người lao động. Các cơ quan hành chính, chính quyền các cấp đã xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận sát với chức năng, nhiệm vụ; góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Tại hội thảo, các tham luận tập trung vào các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, nội dung công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp; phát huy vai trò của MTTQ trong giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền; hoạt động tuyên truyền về công tác dân vận; thực trạng và giải pháp công tác tiếp công dân; tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội tại huyện Lâm Bình; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp tại huyện Sơn Dương… và một số nhiệm vụ trọng tâm khác trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng tiếp thu các ý kiến tham luận tại hội thảo để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, vận dụng để tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền làm tốt hơn nữa công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận. Đồng thời tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt các ứng dụng trên nền tảng số, mạng xã hội và trực tiếp thông qua các buổi tham gia hoạt động với nhân dân ở cơ sở.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cách thể chế, xây dựng chính quyền số tỉnh Tuyên Quang, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phuc vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tăng cường đối thoại giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp, thực hiện tốt Đề án văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

(baotuyenquang.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất