Thứ Ba, 5/3/2024
Hội thảo khoa học "Chất lượng kiểm tra, giám sát đối với công tác dân vận - Thực trạng và vấn đề đặt ra"
 

Quang cảnh Hội thảo


Hội thảo nằm trong khuôn khổ Đề án khoa học "Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát đối với công tác dân vận của Đảng trong thời gian tới " do ThS. Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Chủ nhiệm Đề án.

Dự Hội thảo còn có các đồng chí: TS. Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đại diện một số cơ quan, địa phương; các thành viên Hội đồng khoa học và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị Ban Dân vận Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Bùi Tuấn Quang, Chủ tịch Hội đồng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận đã được tăng cường, tiếp tục đổi mới gắn với công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ của Đảng, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại, nâng cao đời sống của nhân dân, giải quyết có hiệu quả những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Thông qua đó, tạo được bước chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ đảng viên. Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận cũng được quan tâm và đạt được những thành tựu.

 

Đồng chí Bùi Tuấn Quang, Chủ tịch Hội đồng khoa học,
Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội thảo


Thông qua công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đã tạo chuyển biến tích cực về trách nhiệm và công tác phối hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về công tác dân vận , góp phần quan trọng đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo sự đồng bộ, hiệu quả hơn trong công tác dân vận... Những kết quả quan trọng này đã tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, tạo sự đồng thuận, vận động nhân dân tham gia thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 

Tuy nhiên, hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương, nghị quyết và các văn bản của Đảng về công tác dân vận còn một số hạn chế, tồn tại cần sớm được khắc phục. Còn một bộ phận cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện chưa nghiêm, chưa đầy đủ, thực hiện mang tính hình thức; chưa chủ động, thường xuyên, còn lúng túng, thiếu sáng tạo trong triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết và các văn bản của Đảng về công tác dân vận. Một số cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương, nghị quyết và các văn bản của Đảng về công tác dân vận còn chung chung, dàn trải, chưa rõ nội dung cụ thể, nên quá trình thực hiện chưa sâu, còn làm qua loa, chưa chỉ rõ trách nhiệm, khuyết điểm của cá nhân cán bộ, đảng viên, chủ yếu nêu trách nhiệm, khuyết điểm tập thể.

 

TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội thảo


Bên cạnh đó, việc lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát nhiều, thời gian kiểm tra, giám sát dài, đối tượng, phạm vi kiểm tra, giám sát rộng, gây khó khăn cho việc kiểm tra, giám sát nhất là việc tự kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và việc báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát cho tổ chức đảng cấp trên. Việc xem xét, đánh giá, kết luận kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận đôi khi còn chưa sâu sát; chưa coi trọng việc đôn đốc và giám sát việc thực hiện kết luận nên tác dụng, hiệu quả kiểm tra, giám sát còn hạn chế. Một số nơi, cấp ủy đề ra chương trình, kế hoạch kiểm tra công tác dân vận trong đó phân công ủy ban kiểm tra phối hợp với ban dân vận thực hiện. Nhưng trong thực tế, khá nhiều nơi vẫn còn hiện tượng “giao khoán” cho Ban Dân vận thực hiện.

Qua hội thảo, đồng chí Bùi Tuấn Quang mong muốn các đồng chí, các chuyên gia, nhà khoa học có những ý kiến, đóng góp, bổ sung đối với đề án, đặc biệt đối với những kết quả chắt lọc của đề án đã nêu (5 nhóm giải pháp và các gợi mở về tiêu chí đánh giá chất lượng kiểm tra, giám sát công tác dân vận).

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ thực trạng chất lượng kiểm tra, giám sát đối với công tác dân vận của Đảng trên cơ sở thực tiễn từ địa phương đến Trung ương, chỉ ra nguyên nhân vì sao nhiều vấn đề hạn chế, bất cập đã được nhận diện, nhiều giải pháp đã được đề ra để đổi mới chất lượng kiểm tra, giám sát đối với công tác dân vận nhưng vẫn còn chưa đạt kết quả như mong muốn. Ngoài ra, các ý kiến cũng đánh giá những tác động, yêu cầu của bối cảnh mới của đất nước đối với kiểm tra, giám sát đối với công tác dân vận của Đảng trong thời gian tới; đồng thời đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao kiểm tra, giám sát đối với công tác dân vận…

 

TS. Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội thảo


Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Bùi Tuấn Quang trân trọng cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến góp ý của các đại biểu. Đồng chí Bùi Tuấn Quang khẳng định, những tham luận và ý kiến tại Hội thảo sẽ có nhiều ý kiến thiết thực, quý báu giúp cho Ban chủ nhiệm đề án hoàn thiện các sản phẩm khoa học đảm bảo chất lượng, hiệu quả và qua đó sẽ có nhiều đóng góp, kiến nghị hữu ích đối với công tác kiểm tra, giám sát công tác dân vận, góp phần nâng cao chất lượng việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận trong thời gian tới./.

Tin và ảnh: Mai Khôi

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất