Thứ Bảy, 28/1/2023
Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm việc với Ban Dân vận Trung ương về công tác nghiên cứu khoa học
 

Quang cảnh buổi làm việc


Cùng dự về phía Ban Dân vận Trung ương có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực; Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan; Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng khoa học cơ quan; đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị và lãnh đạo, chuyên viên Vụ Nghiên cứu.

Về phía Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương có các đồng chí: PGS. TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Thế Hoàng, Phó Chủ tịch Hội đồng và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Hội đồng.

Hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng đi vào nền nếp

Báo cáo về tình hình nghiên cứu khoa học và hoạt động của Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương được trình bày tại buổi làm việc và các ý kiến phát biểu đều khẳng định: Trên cơ sở nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học, năm 2022 hoạt động nghiên cứu của Ban Dân vận Trung ương đã được đẩy mạnh cả về chiều sâu và biên độ nghiên cứu theo chiều rộng, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Ban. Đổi mới công tác quản lý và nghiên cứu trước hết từ phương thức tổ chức hoạt động khoa học; phân định vấn đề nghiên cứu phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

 

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, GS TS Phùng Hữu Phú và các đại biểu dự buổi làm việc


Các đồng chí lãnh đạo Ban tham gia lãnh đạo Hội đồng, trực tiếp tham gia các đề tài, đề án khoa học cấp quốc gia, cấp bộ (02 đồng chí là chủ nhiệm đề tài cấp quốc gia; 03 đồng chí chủ nhiệm đề tài cấp bộ). Các ủy viên Hội đồng là những người có kinh nghiệm nghiên cứu, chuyên môn sâu trong các lĩnh vực xây dựng đảng, công tác dân vận, luôn thể hiện vai trò tích cực, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bộ phận Thường trực Hội đồng phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động triển khai các hoạt động nghiên cứu và quản lý khoa học.

Hội đồng Khoa học Ban tích cực tham mưu cho lãnh đạo Bantư vấn cho lãnh đạo các vụ, đơn vị chắt lọc những kết quả nghiên cứu trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận. Thông qua hoạt động tư vấn, quản lý và tổ chức nghiên cứu khoa học đã giúp lãnh đạo Ban và Hội đồng khoa học các Ban Đảng Trung ương kịp thời phát hiện vấn đề; từ đó chỉ đạo, định hướng sát thực về công tác nghiên cứu khoa học, góp phần quan trọng vào việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng nói chung và công tác dân vận nói riêng.

Nổi bật là: Việc định hướng và tổ chức đăng ký nhiệm vụ khoa học mang lại hiệu quả quả thiết thực, thu hút được lực lượng nghiên cứu lớn (trong đó, có nhiều vụ, đơn vị 100% lãnh đạo cấp vụ chủ trì nghiên cứu đề tài, đề án). Nhiều đổi mới được thực hiện như: đổi mới các phương thức tham gia tư vấn, thẩm định thông qua văn bản và trực tiếp tham gia vào các đề tài, đề án; đổi mới việc tổ chức nghiệm thu các đề tài, nâng cao chất lượng nghiên cứu; việc đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra có nhiều cải tiến, sâu sát với từng đề tài, đề án…

Từ năm 2020 - 2022, Ban Dân vận Trung ương tiến hành nghiên cứu 15 đề tài, đề án, trong đó 02 đề tài độc lập cấp quốc gia, 04 đề tài cấp ban, 07 đề án cấp cơ sở. Các đề tài, đề án này thực sự thiết thực, phục vụ tốt cho nghiên cứu công tác dân vận, trong đó 05 đề  tài, đề án do các đồng chí Lãnh đạo Ban làm chủ nhiệm. 

Kết quả nghiên cứu khoa học của Ban có nhiều chuyển biến, khởi sắc cả về chất và lượng, đóng góp quan trọng vào các nội dung chương trình, đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Các đề tài, đề án hoàn thành đều gắn với những nhiệm vụ chính trị của các vụ, đơn vị được giao, mang tính ứng dụng cao, phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, các đại biểu dự buổi làm việc cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế cũng như các khó khăn, vướng mắc trong nghiên cứu khoa học và hoạt động của Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương như: Do biên chế của Ban ít, công việc chuyên môn nhiều, lực lượng làm nghiên cứu khoa học tại chỗ có giới hạn, ảnh hưởng tới tiến độ, chất lượng triển khai, nghiệm thu một số đề tài, đề án; chưa có cơ chế thuận lợi để huy động đa dạng các nguồn lực phục vụ nghiên cứu; kỹ năng phối hợp, làm việc nhóm có nơi còn hạn chế…

Nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ chính trị

Phát biểu kết luận buổi làm việc, GS. TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đánh giá cao các kết quả đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học và hoạt động của Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương. “Trong những năm qua, đặc biệt là nhiệm kỳ Đại hội XII, XIII, Ban Dân vận Trung ương có bước phát triển nổi bật trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Phong trào nghiên cứu khoa học đã phát triển cả về bề rộng cả về chiều sâu, bám sát và phục vụ thiết thực nhiệm vụ chính trị của Ban. Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương đi vào hoạt động nền nếp, đổi mới ở tất cả các khâu cơ bản trong quy trình quản lý khoa học. Bên cạnh đó, có sự quan tâm đặc biệt và gương mẫu của lãnh đạo Ban trong nghiên cứu khoa học” - GS TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh.

 

GS TS Phùng Hữu Phú phát biểu kết luận buổi làm việc


Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương Phùng Hữu Phú mong muốn trong thời gian tới, với khối lượng đề tài lớn trong điều kiện số lượng cán bộ hạn chế, Ban Dân vận Trung ương cần quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ chuyên gia tư vấn, cộng tác viên để tăng cường các nguồn lực cho công tác nghiên cứu khoa học. Tiêu biểu là các đồng chí nguyên lãnh đạo ban, nguyên lãnh đạo cấp vụ… có nhiều kinh nghiệm, có thể hỗ trợ tư vấn những vấn đề khó; đồng thời mở rộng cộng tác viên chuyên gia trong và ngoài khối Đảng để phát huy trí tuệ và tâm huyết của các nhà nghiên cứu, nhà trí thức đối với công tác dân vận.

Cảm ơn về những ý kiến đóng góp quý báu của GS. TS. Phùng Hữu Phú và các đồng chí trong đoàn Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định: Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương rất quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học và luôn xác định đây là một nhiệm vụ chính trị của Ban. Hằng năm, công tác nghiên cứu khoa học được xây dựng thành một nhiệm vụ trong chương trình kế hoạch công tác của Ban và được Hội đồng khoa học cơ quan triển khai thực hiện bằng kế hoạch của Hội đồng. Do đó, trong những năm gần đây, công tác nghiên cứu khoa học của Ban có nhiều khởi sắc và ngày đi vào nền nếp; công tác quản lý nghiên cứu khoa học đã được quan tâm và đi vào chiều sâu. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là công tác nghiên cứu, tham mưu, hướng dẫn... của các vụ, đơn vị và Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận.

 

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại buổi làm việc


Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cho biết: Tiếp thu các ý kiến của đoàn Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, trong thời gian tới, Ban Dân vận Trung ương sẽ đôn đốc các đề tài đảm bảo đúng tiến độ; tập trung nghiên cứu 2 Đề tài độc lập cấp Quốc gia và các đề tài trọng điểm; bổ sung tiêu chí nghiên cứu khoa học vào các tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các đề tài, đề án phục vụ thiết thực nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận…

Khẳng định vai trò quan trọng của Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trong phát huy, kết nối trí tuệ của hơn 4.000 cán bộ ban đảng và các cơ quan đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đối với công tác nghiên cứu khoa học và hoạt động của Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương.

Tin và ảnh: Mai Khôi

Gửi cho bạn bè

Các tin khác