Thứ Sáu, 21/6/2024
Sớm triển khai các giải pháp cụ thể đưa Nghị quyết Đại hội Phụ nữ XIII vào cuộc sống


Sáng 29/4, Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, đã bế mạc. Hội nghị đã hoàn thành các nội dung đề ra với 8 chuyên đề, tiến hành thảo luận cụm ở các điểm cầu trung tâm, địa phương, đồng thời Ban Tổ chức cũng nhận được 130 ý kiến góp ý gửi đến hòm thư.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận theo cụm về các giải pháp thực hiện Nghị quyết trên tinh thần nắm vững những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ XII, nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ và nhiệm vụ của Hội trong thời gian tới, liên hệ và vận dụng phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị… để xác định và thực hiện tốt hoạt động hội trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Nội dung thảo luận tập trung chủ yếu vào Điều lệ và hướng dẫn thực hiện điều lệ; Công tác thi đua và phong trào thi đua nhiệm kỳ 2022-2027; cùng một số nội dung khác như: Các khó khăn đặt ra để thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm kỳ và giải pháp khắc phục khó khăn đó; Những vấn đề cần làm rõ/thống nhất ở các chuyên đề; Các đề xuất, kiến nghị với TƯ Hội để triển khai hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới…

Giải đáp các ý kiến được đưa ra tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh, Đoàn Chủ tịch sẽ tiếp thu các ý kiến và nghiên cứu để có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể. 

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, đây là lần đầu tiên TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị với quy mô lớn, đối tượng rộng từ Trung ương trực tuyến đến tất cả các cấp Hội trong cả nước với trên 4.000 điểm cầu và trên 60.000 đại biểu cán bộ hội từ Trung ương đến cơ sở, đặc biệt trong đó gần 48.000 chị là Chi hội trưởng tham dự. "Hội nghị tổ chức với quy mô lớn, tiến hành khá dày dặn nội dung nhằm mong muốn cán bộ Hội phụ nữ ở tất cả các cấp từ Trung ương đến cơ sở đều thấm nhuần các giải pháp cụ thể để triển khai Nghị quyết trong thời gian tới", Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh.

Với phương châm "Trung ương định hướng chiến lược, tỉnh vận dụng sáng tạo, huyện đồng hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên, chi thấu hiểu phụ nữ", Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương đề nghị, ngay sau Hội nghị này, các tỉnh Hội cần cập nhật giải pháp ở Hội nghị để đưa vào kế hoạch hoạt động của toàn khóa. Còn các cán bộ Hội ở Trung ương cần tiếp tục nghiên cứu và đưa ra những giải pháp, sáng kiến để hiến kế cho công tác Hội trong thời gian tới được tốt hơn.

(phunuvietnam.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất