Thứ Hai, 22/7/2024
Giải pháp sắp xếp, tổ chức lại nhà văn hoá lao động
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, tới 32 điểm cầu.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. 

Hiện nay, hệ thống công đoàn có 51 thiết chế văn hóa, thể thao, trong đó có 30 cung văn hóa lao động, nhà văn hoá lao động cấp tỉnh; 4 trung tâm văn hóa lao động, nhà văn hóa công nhân khu công nghiệp; 17 nhà văn hoá lao động quận, huyện, khu công nghệ cao trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh.

Thông qua 51 thiết chế văn hóa thể thao, về cơ bản đã thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn (hội nghị, mít tinh kỷ niệm, các hoạt động tuyên truyền nhân Tháng Công nhân, Tết Sum vầy, Ngày hội Công nhân, Phiên chợ nghĩa tình…); tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao; tổ chức câu lạc bộ sở thích và lớp năng khiếu, kiến thức kỹ năng; bồi dưỡng hạt nhân, hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ văn hóa thể thao cho cơ sở. 

Một số nhà văn hoá lao động đã tham gia phục vụ các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn; tổ chức các giải văn nghệ, thể thao quần chúng cấp quốc gia, phối hợp tổ chức các giải thể thao khu vực, có hội viên các câu lạc bộ văn hóa, thể thao dự thi và có giải khu vực, quốc tế.

Bước đầu đã có Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện giao nhiệm vụ, giao kinh phí để nhà văn hoá lao động thực hiện.

Tuy vậy, số lượng nhà văn hoá lao động còn ít so với nhu cầu của công nhân, viên chức, lao động. Đa số nhà văn hoá lao động có cơ sở vật chất đã xuống cấp, trang thiết bị lạc hậu, thiếu đồng bộ.

Một số nhà văn hoá lao động hoạt động chưa hiệu quả, chưa chủ động đổi mới phương thức hoạt động, còn chủ yếu cho thuê địa điểm, có đơn vị cho thuê chưa đúng mục đích; chất lượng các phương án tự chủ tài chính gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu; đề án vị trí việc làm chưa xác định đúng theo chức năng, nhiệm vụ.

Nhiều Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, nhất là giao nhiệm vụ, giao kinh phí để nhà văn hoá lao động tổ chức các hoạt động theo yêu cầu của tổ chức Công đoàn.

Tại hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã trình bày ý kiến, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của nhà văn hoá lao động; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tài chính, Ban Tổ chức đã báo cáo tiến độ sắp xếp, tổ chức lại nhà văn hoá lao động, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng phương án tự chủ tài chính và đề án vị trí việc làm của nhà văn hoá lao động; hướng dẫn, giải đáp vướng mắc khi xây dựng phương án tự chủ tài chính của nhà văn hoá lao động; hướng dẫn, giải đáp vướng mắc khi xây dựng đề án vị trí việc làm của nhà văn hoá lao động … 

(laodong.vn) 


Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất