Thứ Hai, 22/7/2024
20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW tại Đắk Lắk: Nhân lên nguồn sức mạnh tổng hợp

Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TQ, ngày 12/3/2003 về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành Chương trình số 19-CTr/TU, ngày 15/5/2003 về thực hiện Nghị quyết số 23, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa việc triển khai thực hiện.

Tỉnh đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của tỉnh và cơ sở; tập trung thực hiện cải cách hành chính. Các cấp chính quyền đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân và thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Toàn tỉnh đã thành lập 184 ban thanh tra nhân dân, 202 ban giám sát đầu tư cộng đồng, 2.628 tổ hòa giải tại cơ sở.

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung trò chuyện với
người có uy tín tại xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin).


Cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chú trọng phát huy và tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, tiếp dân, phát động quần chúng, đối thoại định kỳ, giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt là tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân. Đồng thời, chú trọng phát huy vai trò, tranh thủ tiếng nói của các tầng lớp nhân sĩ, trí thức, già làng, trưởng thôn, buôn và 1.150 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số về công tác tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp được 40 tổ chức thành viên, tăng 18 tổ chức so với năm 2003.

Trên cơ sở đó, MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, vận động đóng góp các nguồn quỹ để thực hiện công tác an sinh xã hội.

Gần 20 năm (2003 – 2022), MTTQ các cấp đã vận động được 251,5 tỷ đồng xây dựng 7.743 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 1.081 căn nhà và tặng quà cho các đối tượng; vận động người dân đóng góp hơn 1.143 tỷ đồng, hiến trên 754.670 m2 đất và đóng góp hơn 165.000 ngày công xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, phát huy tinh thần đại đoàn kết trong đại dịch COVID-19, MTTQ các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động đóng góp được trên 57,5 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Hay như ở huyện Cư M’gar, thực hiện Nghị quyết số 23, huyện đã chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình, triển khai các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: “Nuôi heo đất”, “Vận động xây dựng nhà vệ sinh ở trường học”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Qua đó, đã huy động được sức mạnh, tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trên tất cả các lĩnh vực. Tính từ năm 2012 đến nay, huyện đã vận động được hơn 30 tỷ đồng hỗ trợ xây mới 486 nhà Đại đoàn kết và 1.306 nhà 167; xây dựng được 12/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

“Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh tiếp tục được củng cố, mở rộng, công tác tập hợp, tuyên truyền, vận động ngày càng hiệu quả, đã khai thác, động viên mọi tiềm lực vật chất, tinh thần trong các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Sức mạnh đại đoàn kết của các dân tộc trong tỉnh là động lực và nhân tố có ý nghĩa quyết định trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung


(baodaklak.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất