Thứ Sáu, 21/6/2024
Dân chủ ở cơ sở, động lực xây dựng huyện Bắc Quang phát triển
Ông Hoàng Hồng Thanh, thôn Hùng Tiến, xã Hùng An chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có múi.

Ngay sau khi có Kết luận 120, ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”, BTV Huyện ủy đã xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện đến 100% các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, sát với điều kiện thực tiễn ở địa phương, đơn vị. Đặc biệt, những nội dung Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn được các cấp, ngành của huyện thường xuyên chỉ đạo, quán triệt, niêm yết công khai tại nơi công sở. Việc tổ chức sơ kết, tổng kết các chương trình, dự án đầu tư, nghị quyết của HĐND các cấp hay sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định, quy ước, hương ước của thôn, tổ dân phố được thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”… Cùng với kết quả này, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, thông tin kịp thời chỉ thị, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân nhân. Đồng thời, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, nhất là vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân. Từ đó, góp phần tạo niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương; từng bước ngăn chặn các hành vi làm trái quy định về thực hiện dân chủ để xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cấp, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã tập hợp, động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị ở địa phương. Minh chứng điển hình cho thấy, giai đoạn 2016 - 2020, nhân dân đã đóng góp gần 235,3 nghìn ngày công, hiến tặng hơn 413 nghìn m2 đất và 155 tỷ đồng để xây dựng NTM. Đặc biệt, 394 hộ/9 thôn thuộc 3 xã Đồng Tâm, Đồng Tiến và Kim Ngọc mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tự nguyện hiến tặng gần 190,4 nghìn m2 đất, giá trị trên 6,7 tỷ đồng để thi công tuyến đường Kim Ngọc - Đồng Tâm - Đồng Tiến và Đồng Tâm - Đồng Tiến. Cùng với đó, nhân dân trong huyện đã chung sức hoàn thành trên 280 km đường bê tông nông thôn; cải tạo, sửa chữa 206 nhà văn hóa kiêm trụ sở thôn; di dời 6.164 chuồng trại gia súc ra xa nhà; 61% kênh mương được xây dựng kiên cố đảm bảo nước tưới cho gần 7,9 nghìn ha đất canh tác. Hiện, cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc khu vực “cửa ngõ” phía Nam đang ra sức xây dựng Bắc Quang trở thành huyện NTM vào năm 2025.

Không dừng ở kết quả trên, thực hiện các chủ trương lớn của huyện, đến nay, 120/236 thôn đạt tiêu chí thôn Tự chủ - Tự quản; 16 thôn đạt tiêu chí Tự chủ - Tự quản kiểu mẫu; 12 thôn điển hình về phát triển kinh tế. Toàn huyện xây dựng thành công 139 mô hình “Dân vận khéo”, được duy trì và nhân rộng trên các lĩnh vực. Ví như nông nghiệp có các sản phẩm OCOP: Chè Shan tuyết Cổng trời 1 của hộ ông Nguyễn Đức Kim, thôn Chu Thượng, xã Tân Lập; trà Shan tuyết công phu Độ Khoa của hộ kinh doanh Phan Thế Độ, thị trấn Vĩnh Tuy hay Công ty Cổ phần dược liệu Bông Sen Vàng, thôn Đá Bàn, xã Hùng An với dòng sản phẩm trà dược; Hợp tác xã Hải Khang với các sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn từ lợn đen, gà đồi... Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội nổi bật có mô hình “Tuyên truyền, vận động nhân dân bảo tồn, giữ gìn bản sắc dân tộc Mông”, “Truyền dạy hát Then”, “Thể dục dưỡng sinh”, “Xây dựng con đường hoa”...

Phát huy những kết quả trên, cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với các chương trình, đề án trọng tâm, như: Xây dựng NTM, cải tạo vườn tạp, hỗ trợ làm nhà ở và các nội dung liên quan đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Đồng thời, tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư, Ban Thanh tra nhân dân, các tổ hòa giải ở cơ sở; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Trên cơ sở đó, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng huyện Bắc Quang phát triển nhanh và bền vững.

(baohagiang.vn)


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất