Thứ Năm, 25/7/2024
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk

Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk H’Kim Hoa Byă; các đồng chí lãnh đạo Ban và các phòng của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, tình hình tư tưởng, tâm trạng các tầng lớp nhân dân cơ bản ổn định, tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản ổn định.


 Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức phổ biến, quán triệt các quyết định, quy chế, chỉ thị về công tác dân vận; lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác an sinh xã hội.

Các cơ quan Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các dự án, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2022; thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022; tham gia xóa đói, giảm nghèo, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên; huy động nguồn lực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo; vận động ủng hộ kinh phí thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 được hơn 8 tỷ đồng.


 Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Y Biêr Niê nêu các ý kiến, kiến nghị tại buổi làm việc
 

Trong 6 tháng cuối năm 2022, cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận; tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quyết định của Trung ương, công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở năm 2022; nắm bắt tình hình nhân dân, bảo đảm thực hiện nghiêm quy chế tiếp dân, đối thoại, lắng nghe ý kiến, phản ánh của nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; tham mưu, triển khai hiệu quả công tác kết nghĩa với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số; tham mưu giải quyết các vấn đề bức xúc, phát sinh trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Y Biêr Niê và lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy đã nêu một số kiến nghị, đề xuất liên quan đến các nội dung: công tác thực hiện chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng Hồ chứa nước Krông Pách Thượng; giải quyết đất đai, hợp đồng thuê khoán, tranh chấp, khiếu kiện tại các nông - lâm trường; biên chế, hoạt động của các đội công tác phát động quần chúng trên địa bàn tỉnh…


UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đăk Lắk H'Kim Hoa Byă
giải đáp một số vấn đề Đoàn công tác quan tâm.


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác dân vận của tỉnh Đắk Lắk thời gian qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, Ban Dân vận các cấp của tỉnh tiếp tục nắm vững tình hình trong nhân dân, tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc nổi cộm trên địa bàn tỉnh để không hình thành điểm nóng, nâng cao hiệu quả công tác dân vận làm sao để dân vận phải thực sự làm yên dân; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đại hội các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể cấp tỉnh; nâng cao chất lượng công tác phát động quần chúng, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm hơn nữa đến công tác dân tộc, đẩy mạnh việc học tiếng dân tộc để làm dân vận; tổ chức phát động quần chúng và tuyên truyền, vận động một cách giản dị, gần gũi nhất, nói sao cho đồng bào nghe và hiểu, đó là cái gốc của công tác dân vận; đồng thời, rà soát lại việc triển khai các dự án trên địa bàn, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy có hướng giải quyết hiệu quả.

Đối với những ý kiến, kiến nghị tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, tổng hợp và có ý kiến với các bộ, ngành Trung ương có liên quan./.

(baodaklak.vn)


 Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Y Biêr Niê nêu các ý kiến, kiến nghị tại buổi làm việc

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất