Thứ Sáu, 14/6/2024
Tổng kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương với Bộ Công an và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam năm 2022

 Quang cảnh Hội nghị


Báo cáo và các tham luận, phát biểu tại Hội nghị cho thấy trong n
ăm 2022, các cơ quan đã tích cực tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận. Đặc biệt là tổ chức tổng kết các chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương với Bộ Công an; Ban Dân vận Trung ương với Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giai đoạn 2016 – 2021 và tiến hành ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 – 2026. Trên cơ sở đó, các bên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị theo ngành dọc” thực hiện tốt các nội dung chương trình phối hợp mới; tổ chức tổng kết và ban hành chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026 ở cùng cấp.

Ban Dân vận Trung ương tích cực hướng dẫn Ban Dân vận các cấp phối hợp với các đơn vị Công an, Quân đội tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ huy các đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương và Tổng Cục chính trị về công tác dân vận. Bộ Công an, Tổng cục Chính trị triển khai cụ thể hóa thành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo; hướng dẫn đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo”, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong toàn ngành.


 Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại Hội nghị


Công tác sơ kết, tổng kết về công tác dân vận được chú trọng, tiến hành thực hiện thống nhất, đồng bộ từ Trung ương tới các đơn vị, địa phương, cơ sở gắn với công tác thi đua, khen thưởng. Công tác kiểm tra được các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nền nếp; kiểm tra công tác dân vận gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác; đồng thời phối hợp liên ngành kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận tại các địa bàn cơ sở. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn các đơn vị, cơ sở khắc phục hạn chế, thực hiện tốt hơn công tác dân vận.

Năm 2022, Bộ Công an đã tập trung đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, trong đó, đã rà soát, lựa chọn xây dựng 227 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin dịch vụ công Bộ Công an, mục tiêu trong năm 2022 sẽ hoàn thành tích hợp, kết nối toàn bộ dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đến tháng 9/2022 Bộ Công an đã hoàn thành tích hợp 11 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an và Cổng dịch vụ công Quốc gia, gồm: (1) Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông; (2) Đăng ký thường trú; (3) Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy; (4) Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình; (5) Cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân; (6) Khai báo tạm vắng; (7) Thông báo lưu trú; (8) Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân; (9) Thủ tục làm con dấu mới và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu; (10) Thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu; (11) Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe… 

Hoạt động phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh được tăng cường. Trong đó, nội dung công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, trọng tâm là cải cách thể chế và thủ tục hành chính; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh xây dựng chính phủ số, chính quyền số; từng bước hoàn thiện hệ thống dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số, tiết giảm thời gian, chi phí và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân vận phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, địa phương; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở các địa phương, cơ sở. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân; chủ động đánh giá, dự báo những vấn đề tiềm ẩn có thể phát sinh phức tạp, phối hợp đề xuất giải quyết tốt các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng”.

Các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo... Vận động, tổ chức để nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; nhất là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thiên tai. Tranh thủ phát huy vai trò của chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong dân tộc thiểu số, vận động tín đồ tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự, các phong trào thi đua yêu nước... Đấu tranh ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để lôi kéo, kích động nhân dân biểu tình, gây rối nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc...; vận động nhân dân tham gia tố giác, ngăn ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, các hoạt động vi phạm chủ quyền biển, đảo quốc gia.


Đại tá Nguyễn Thế Chi, Phó Cục trưởng V05, Bộ Công an phát biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị


Lực lượng Quân đội
tích cực tham gia thực hiện chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, cải thiện đời sống nhân dân, nhất là trên các địa bàn trọng điểm. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong Quân đội giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhiều chương trình hoạt động hiệu quả như: “Tết quân dân”, “Mái ấm cho người nghèo biên giới”, “nhà tình nghĩa”, “nhà đồng đội”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”, “Kết nghĩa bản – bản” trên tuyến biên giới, “Kết hợp quân dân y” trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh ở cơ sở...

Năm 2022, lực lượng Quân đội đã tham gia hỗ trợ nhân dân hơn 950.000 ngày công; tu sửa, nâng cấp hơn 900 km đường nông thôn, kênh mương thuỷ lợi; chăm sóc, thu hoạch hơn 3.000ha hoa, màu; xây, sửa chữa gần 900 trường học; nhận đỡ đầu 3.582 cháu học sinh nghèo, vượt khó khu vực biên giới; nhận 359 con nuôi đồn biên phòng; tặng 400 máy tính bảng, 30 bộ máy tính bàn, sách vở, đồ dùng học tập trị giá trên 7 tỷ đồng; mở 130 lớp tình thương, xóa mù chữ cho gần 3.000 người. Tổ chức khám chữa bệnh cho hơn 1.500.000 đối tượng/20 tỷ đồng; hỗ trợ 10.000 quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hơn 15 tỷ đồng; xây dựng 3.400 nhà đồng đội, nhà cho người nghèo, nhà đại đoàn kết trị giá 250 tỷ đồng. Huy động hơn 30.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và trên 1.000 phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai… 
Lực lượng Công an đã tổ chức hàng trăm đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Xây dựng, nhân rộng, phát huy được nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, nổi bật như: “Địa bàn không ma túy”, “Xứ họ đạo bình yên, chùa tinh tiến về an ninh trật tự”,“Camera phòng, chống tội phạm”, “Đội công nhân xung kích tự quản về an ninh trật tự”,“Cụm liên kết an toàn về an ninh trật tự khu vực giáp ranh”,“Tổ tàu thuyền, bến, bãi an toàn,Nhà trọ tự quản, an toàn về an ninh trật tự, “Phòng, chống vi phạm pháp luật và bạo lực học đường”,“Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội”… góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương khẳng định phối hợp thực hiện công tác dân vận với lực lượng vũ trang là một nhiệm vụ trọng tâm, luôn được Ban Dân vận Trung ương coi trọng, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng hệ thống chính trị.

Đồng chí Phạm Tất Thắng biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2022 giữa Ban Dân vận Trung ương với Bộ Công an và Tổng cục Chính trị: Kết quả thực hiện đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống dân vận; nêu cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ để nâng cao hiệu quả công tác dân vận; tạo sự đồng thuận, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Thông qua thực hiện Chương trình phối hợp đã vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua; nâng cao khả năng phối hợp giải quyết các vụ việc từ cơ sở, nhất là ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, địa bàn chiến lược; chủ động, tích cực trong công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục sự cố, đối phó với dịch bệnh, giữ gìn ổn định  an ninh, trật tự xã hội.

Từ kết quả hoạt động thực tiễn những năm qua cho thấy, Chương trình phối hợp là một chủ trương đúng đắn, đổi mới phương thức phù hợp để thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị, góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.” - Đồng chí Phạm Tất Thắng khẳng định. Đồng chí tiếp thu các ý kiến phát biểu thảo luận góp ý tại hội nghị, đặc biệt là phát biểu của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với các nội dung thiết thực để bổ sung, cụ thể hóa vào kế hoạch công tác dân vận của Ban Dân vận Trung ương và của ngành Dân vận trong năm 2023, góp phần tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp trong thời gian tới.


Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Để khắc phục những hạn chế trong phối hợp thực hiện công tác dân vận đã nêu trong báo cáo tổng kết và tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình phối hợp trong thời gian tới, đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị các cơ quan tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về công tác dân vận, trọng tâm là Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chỉnh phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới... nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn Ban Dân vận và lực lượng Công an, Quân đội các cấp chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình, trao đổi thông tin, huy động sức mạnh tổng hợp trong tiến hành công tác dân vận đảm bảo hiệu quả. Tích cực phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội nhất là trên các địa bàn trọng điểm, vùng biên giới, khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào tôn giáo.

Đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị tiếp tục quan tâm phối hợp nâng cao nghiệp vụ, chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, chiến sĩ chuyên trách làm công tác dân vận; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, trọng tâm là bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Tổ chức đoàn liên ngành gồm Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp tại một số địa phương, đơn vị. Giao Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các bên xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực

Phan Thanh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất