Thứ Sáu, 14/6/2024
Thư chúc mừng năm mới Xuân Quý Mão - 2023

 Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Nhân dịp Năm mới - Xuân Quý Mão 2023, thay mặt lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, tôi xin gửi tới các đồng chí cán bộ lão thành, các đồng chí cán bộ làm công tác dân vận qua các thời kỳ cùng các cộng tác viên, bạn đọc Tạp chí Dân vận tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm 2022, một năm đối mặt với bao khó khăn, thách thức, khó lường của tình hình thế giới và trong nước vừa đi qua. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhất là sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân, chúng ta đã từng bước vượt qua khó khăn, phục hồi, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện: chính trị, xã hội ổn định; kinh tế phục hồi tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước tiếp tục được nâng cao.

Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp tích cực của công tác dân vận và hệ thống dân vận cả nước. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền nêu cao trách nhiệm thực hiện công tác dân vận, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, của các Hội nghị Trung ương và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhanh chóng đi vào cuộc sống. Ban Dân vận Trung ương và Ban Dân vận cấp ủy các cấp quyết liệt triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII về công tác dân vận, Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tham mưu thực hiện có chất lượng, hiệu quả các đề án, sơ kết, tổng kết các văn bản của Đảng về công tác dân vận với 07 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư... Công tác dân vận của hệ thống chính trị trong năm vừa qua tiếp tục được đổi mới cả về nội dung, phương thức; tuyên truyền, động viên, tổ chức nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần tăng cường đồng thuận xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Những kết quả quan trọng đó là động lực để đón mừng Xuân Quý Mão 2023 với niềm tin và khí thế mới. Cho dù gặp không ít khó khăn, thách thức, công tác dân vận với vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh mới sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả; phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò chủ thể, tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tôi tin tưởng sâu sắc, với bề dày truyền thống, với tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, đội ngũ cán bộ dân vận sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho.

Chúc các đồng chí năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công!

Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng Ban Dân vận Trung ương

BÙI THỊ MINH HOÀI

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất