Thứ Sáu, 21/6/2024
Kế hoạch số 2755-KH/BDVTW ngày 28/8/2019 của Ban Dân vận Trung ương về việc theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

 

File: Kế hoạch 2755-KH/BDVTW

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất