Thứ Tư, 21/2/2024
Bộ Công an tổng kết công tác tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022


Dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và một số đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022, Đại tá Nguyến Thế Chi, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ nêu rõ: Năm 2022, Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 333/KH-BCĐ ngày 30/6/2022 về tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm lan tỏa mạnh mẽ về phong trào trong khắp cả nước. Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương, lực lượng Công an trong toàn quốc đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cùng cấp chỉ đạo và tổ chức Ngày hội đạt hiệu quả thiết thực. Nhiều đơn vị, địa phương đã có sáng tạo trong tổ chức Ngày hội với sự đổi mới về nội dung, hình thức phù hợp với tình hình, điều kiện, hoàn cảnh của địa phương, tạo sức lan tỏa, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ trình bày Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí ANTT trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” trên phạm vi toàn quốc. 

Theo đó, ngày 23/9/2022, Bộ Công an ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí ANTT trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 nhằm tổ chức triển khai đúng quan điểm, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp, hoàn thành mục tiêu của Chương trình đề ra bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025…

Ngày 04/11/2022, Bộ Công an ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” năm 2023 với mục tiêu xây dựng, nhân rộng Công an phường điển hình, kiểu mẫu gắn kết chặt chẽ với nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công an phường; xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sỹ Công an; tạo môi trường văn minh, an toàn cho nhân dân ở địa bàn cơ sở; góp phần xây dựng lực lượng Công an phường thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tham mưu tổ chức thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, thực sự là Ngày hội của nhân dân, góp phần đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển lên tầm cao mới, tạo chuyển biến thêm về nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác bảo đảm ANTT, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Ngày hội năm nay được các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng thuộc các ban, bộ, ngành Trung ương… đánh giá cao, tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục tham mưu tổ chức Ngày hội trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, Đảng ủy Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần bám sát những bài học kinh nghiệm để tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt được thực chất, hiệu quả, đồng thời huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ…

Đối với việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí ANTT trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Công an các địa phương cần nắm bắt các điểm mới trong trong Bộ tiêu chí quốc gia về NTM; từng cán bộ, chiến sỹ Công an các cấp phải làm tốt công tác đảm bảo ANTT…

Việc xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” thể hiện sự quyết tâm chính trị cao, tầm nhìn chiến lược của Đảng ủy Công an Trung ương. Do đó, Công an các địa phương tiếp tục chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Thành ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xây dựng Đề án triển khai; rà soát, đánh giá toàn diện về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc… Trước mắt, năm 2023, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng Bộ tiêu chí tạm thời xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị tại 05 thành phố trực thuộc Trung ương. Sau 01 năm sơ kết việc triển khai xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị trên địa bàn toàn quốc, Bộ Công an sẽ sửa đổi, bổ sung và ban hành Bộ tiêu chí chính thức để Công an các tỉnh, thành phố thực hiện.

(bocongan.gov.vn) 


Gửi cho bạn bè

Các tin khác