Thứ Bảy, 22/6/2024
"Dân vận khéo" trong giải phóng mặt bằng ở huyện Tam Dương
 
Bằng nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, nhiều công trình, dự án trên địa bàn huyện Tam Dương
nhanh chóng được triển khai.
 


Hiện nay, hầu như toàn bộ các công trình, dự án trên địa bàn huyện Tam Dương phải thực hiện GPMB và đều có những khó khăn, vướng mắc về nguồn gốc đất đai, giá đất, đơn giá tài sản, vật kiến trúc, cây cối để tính bồi thường; nhận thức và ý thức của một bộ phận người dân trong việc thực hiện chủ trương thu hồi đất và chính sách bồi thường GPMB chưa cao...

Nhằm tháo gỡ khó khăn trong GPMB, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tam Dương có chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bồi thường, GPMB trên địa bàn huyện.

BTV Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan, ban, ngành từ huyện đến cơ sở nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong GPMB.

Theo chỉ đạo của BTV Huyện ủy, công tác tuyên truyền về bồi thường, GPMB được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, phổ biến chế độ chính sách áp dụng tại địa phương khi Nhà nước thu hồi đất, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các hộ dân, cá nhân có đất bị thu hồi.

Cùng với công tác tuyên truyền, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện được phân công phụ trách các địa phương trong vùng dự án thường xuyên theo dõi, trực tiếp đến địa bàn nắm tình hình, chỉ đạo việc tổ chức triển khai công tác GPMB, trực tiếp xuống từng thôn, tổ dân phố để thuyết phục, vận động người dân chấp hành chế độ chính sách trong bồi thường, GPMB.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Vận động, thuyết phục cán bộ, hội viên và người dân hiểu, đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác GPMB hay giám sát khi thực hiện các quy định của pháp luật về công tác GPMB.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, năm 2020, toàn huyện đã GPMB xong 31 dự án, đạt hơn 86% kế hoạch; GPMB xong hơn 50 ha.

Có những dự án, khi Chủ tịch UBND huyện đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với một số hộ dân nhưng với sự kiên trì trong tuyên truyền, vận động, thuyết phục của các ban, ngành, đoàn thể, các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Điển hình như Dự án khu đất dịch vụ, đấu giá quyền sử dụng đất và Khu tái định cư phục vụ GPMB đường Vành đai II, tại xã Thanh Vân...

Năm 2021, trên địa bàn huyện Tam Dương có gần 80 công trình, dự án cần triển khai công tác bồi thường, GPMB. Trong đó, có 7 dự án do cấp tỉnh, sở, ngành là chủ đầu tư; 35 dự án do huyện làm chủ đầu tư; 6 khu, cụm công nghiệp, đô thị và 29 dự án do cấp xã làm chủ đầu tư.

Để tạo quỹ đất sạch, thu hút đầu tư các công trình, dự án, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, huyện Tam Dương tập trung chỉ đạo, giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.

Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chính sách về bồi thường, GPMB. Các cấp, các ngành, đoàn thể tích cực gặp gỡ, đối thoại, kịp thời lắng nghe, giải đáp các ý kiến, thắc mắc của người dân, nhất là các hộ có đất bị thu hồi phục vụ dự án.

Theo quyết định của Huyện ủy Tam Dương giao một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị, các đảng ủy trực thuộc, trong đó, Huyện ủy giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cho Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì vận động nhân dân thực hiện GPMB xong 2 dự án trọng điểm do cấp tỉnh, huyện làm chủ đầu tư gồm: Dự án Quản lý nguồn nước ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc (triển khai tại xã Hoàng Lâu và Hoàng Đan); Dự án Đường Đồng Tĩnh - Hoàng Hoa, huyện Tam Dương. Tổng diện tích phải thu hồi gần 12 ha.

Với việc triển khai các dự án sẽ góp phần giảm thiểu tác động của thiên tai đối với đời sống người dân tại vùng dự án, tạo lập hạ tầng để phát triển các khu công nghiệp, thu hút đầu tư; cải tạo môi trường sinh thái, tận dụng tối đa quỹ đất hoang hóa; đảm bảo giao thông giữa các vùng trên địa bàn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và các vùng lân cận.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng của huyện, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Đảng ủy, UBND các xã có dự án triển khai để tiếp cận, tìm hiểu các chính sách về thu hồi đất, bồi thường, GPMB và tái định cư của các cấp có thẩm quyền; phân loại, nghiên cứu các phương án, xây dựng kế hoạch vận động cụ thể đến các hộ dân có liên quan đến dự án.

Chủ trì, tham mưu cho BTV Huyện ủy ban hành các quyết định thành lập tổ tuyên truyền, vận động GPMB các dự án. Tổ tuyên truyền, vận động xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công các thành viên trong tổ vận động, tuyên truyền, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, các kiến nghị, đề xuất của các hộ dân, cá nhân có đất phải thu hồi.

Vận động nhân dân chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thu hồi đất, nhất là việc nhận tiền bồi thường GPMB của dự án đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổng hợp, kiến nghị đề xuất với cấp có thẩm quyền, các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các hộ, cá nhân theo đúng quy định.

Đến nay, cả 2 dự án đã chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng cho 73/239 hộ; tổng diện tích bồi thường giải phóng mặt bằng được gần 1,8ha. Dự kiến trong năm 2021 sẽ cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, GPMB của dự án.

(baovinhphuc.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất