Thứ Sáu, 21/6/2024
Lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở TP. Thanh Hóa
 
Cán bộ, công chức bộ phận “một cửa” phường Đông Hải hướng dẫn người dân
thực hiện các thủ tục hành chính.
 

 

Bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy Thanh Hóa về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2022-2025, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa ban hành kế hoạch thực hiện phong trào trên địa bàn. Bên cạnh việc chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quán triệt sâu sắc nội dung của phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố giao Ban Dân vận Thành ủy có văn bản hướng dẫn các cấp ủy đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, gắn với đăng ký xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”. Kết quả, 100% các đơn vị, phường, xã đăng ký mô hình “Dân vận khéo”. Đến nay, toàn thành phố xây dựng được 698 mô hình trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Nổi bật trong phong trào “Dân vận khéo” ở TP Thanh Hóa là các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã đẩy mạnh công tác vận động trong giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trên địa bàn. Hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TP Thanh Hóa trở thành thành phố thông minh, văn minh, hiện đại, có bản sắc, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều dự án lớn về phát triển hạ tầng đô thị thành phố đã được triển khai. Nhận thức rõ GPMB là khâu then chốt để triển khai thực hiện thành công các dự án công trình, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp chính quyền từ thành phố đến cơ sở tập trung triển khai nhiều giải pháp trong GPMB sát với tình hình của từng địa phương. Đồng thời phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến thu hồi đất để triển khai các dự án. Đặc biệt là phối hợp với MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án nhường đất cho công trình, vì mục tiêu xây dựng, phát triển thành phố. Mặt khác, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các phường, xã chủ động đối thoại, tiếp xúc với Nhân dân, kịp thời ghi nhận, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án. Từ chỗ “Dân vận khéo”, giai đoạn 2021-2023, thành phố đã thực hiện GPMB 60 dự án, với diện tích hơn 341ha, vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Một số dự án đạt kết quả GPMB cao như: Dự án khu đô thị mới Long Anh - Hoằng Quang, vượt kế hoạch đăng ký hơn 106ha; Dự án thành phố giáo dục quốc tế tại các phường Quảng Tâm và Quảng Phú, vượt kế hoạch đăng ký 40ha.

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cấp chính quyền TP Thanh Hóa đã gắn thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” với công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, công dân và tăng cường đối thoại, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đi liền với việc giải quyết thấu tình đạt lý 385 ý kiến, phản ánh của Nhân dân về tình hình ở cơ sở theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa, trong 3 năm qua, thành phố đã tiếp 1.091 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị 1.014 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố. Tại UBND phường, xã đã tiếp định kỳ và đột xuất 4.217 lượt người, với 1.070 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND các xã, phường. Nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xem xét, giải quyết 980 vụ việc, đạt tỷ lệ 96,6%; chủ tịch UBND các phường, xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn giải quyết thấu đáo 994 vụ việc, đạt 92,89%. Việc thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo không chỉ củng cố niềm tin của Nhân dân với các cấp chính quyền thành phố, mà còn góp phần xây dựng thành công mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” từ thành phố đến 34 phường, xã.

Với phương châm hướng về cơ sở, MTTQ cùng các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến thôn, khu phố thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn với xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo”. Tiêu biểu như: MTTQ với mô hình “Camera an ninh hộ gia đình”, từ năm 2021 đến nay, MTTQ các cấp của thành phố đã vận động Nhân dân ở 279 khu dân cư lắp đặt camera an ninh tại khu vực công cộng, 264 khu dân cư lắp đặt 33.060 mắt camera hộ gia đình. Hay như Hội LHPN thành phố có Đề án xây dựng mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường, giai đoạn 2021-2026”. Trong giai đoạn 2021-2023, các cấp hội phụ nữ thành phố đã đẩy mạnh tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp Nhân dân chung tay ra mắt 136 “Tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường”; xây dựng 68 mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp”, trồng mới hơn 17km đường hoa, hàng cây xanh, bố trí 11.312 chậu hoa ở các khu dân cư, nhà văn hóa phố, thôn. Hội cựu chiến binh với mô hình “Cựu chiến binh tham gia bảo đảm an ninh trật tự - an toàn giao thông trước cổng trường học” tại 26 phường, xã với 56 điểm trường. Đi liền với đó, MTTQ và các đoàn thể còn tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến hơn 18.250m2 đất ở, hơn 10.300m2 đất nông nghiệp, tương đương khoảng 92 tỷ đồng; tự tháo dỡ công trình trên đất trị giá hơn 21 tỷ đồng; đóng góp tiền và hàng ngàn ngày công để nâng cấp, mở rộng đường giao thông, xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa, hệ thống cống rãnh, điện chiếu sáng và nhiều công trình phúc lợi thôn, khu phố. Qua đó góp phần xây dựng TP Thanh Hóa sớm trở thành đô thị hiện đại, văn minh, thông minh.

(baothanhhoa.vn) 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất