Thứ Tư, 6/12/2023
“Năm dân vận chính quyền” khắc phục “trên nóng, dưới lạnh”

Kế hoạch số 62/KH-UBND đặt ra mục tiêu phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận; tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, làm cho nhân dân tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thuận với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ đó phấn khởi, tin tưởng, tự giác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Tuy nhiên, để làm được điều đó, trước hết các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động... phải trau dồi lý luận về “dân vận chính quyền” để nhận thức đúng vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận, đặc biệt là người đứng đầu. Kế hoạch số 62/KH-UBND đã chỉ rõ, người làm công tác dân vận phải “gần dân, tôn trọng dân, có trách nhiệm với dân”; tăng cường đối thoại trực tiếp và lắng nghe ý kiến người dân; tập trung giải quyết kịp thời bức xúc, kiến nghị của người dân; chống biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Nhưng để lượng hóa được kết quả thực thi nhiệm vụ thì khi nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm; thậm chí xét nâng lương trước thời hạn, đề bạt, bổ nhiệm... tiêu chí này phải được đặt lên hàng đầu và gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

Năm 2017, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị ở Bình Phước đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác dân vận trong lực lượng vũ trang góp phần ổn định tình hình ngoại biên, biên giới và nội địa... MTTQ các cấp và các đoàn thể đẩy mạnh thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội... Để cụ thể nhiệm vụ năm 2018, tại hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017, Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu đã chỉ đạo ngành dân vận tỉnh tập trung vào 9 nhiệm vụ trọng tâm, mà trong đó không thể thiếu “dân vận chính quyền” như: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đổi mới công tác dân vận, tuyên truyền đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng đến nhân dân kịp thời; thực hiện phong trào “Dân vận khéo” và phải hướng về cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là trước khi triển khai các dự án lớn trên địa bàn tỉnh...

 

Nếu chủ đề dân vận năm nay được thực hiện quyết liệt, đồng bộ và gắn trách nhiệm cụ thể từ cán bộ, đảng viên, người lao động đến người đứng đầu tổ chức, đơn vị như Kế hoạch số 62/KH-UBNDđề ra, tin tưởng Bình Phước sẽ khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Qua đó, xây dựng bộ máy hành chính nhà nước thật sự gần dân, của dân, do dân, vì dân. Khi cán bộ chịu nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin, khắc phục được bệnh “nói nhiều làm ít”, “nói không đi đôi với làm” thì không chỉ kết quả PCI cụ thể của tỉnh chuyển biến theo hướng khả quan hơn mà diện mạo kinh tế - xã hội chung của tỉnh cũng sẽ gặt hái được kết quả tích cực.

 

Nguồn: baobinhphuoc.vn, 7/4/2018

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất