Thứ Năm, 25/7/2024
Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương nghiệm thu Đề án cấp cơ sở

 Quang cảnh một Hội nghị nghiệm thu 

 

Các đề án đã được nghiệm thu là: (1) Đề án “Vấn đề di cư của đồng bào dân tộc Khmer từ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lên các tỉnh, thành Đông Nam bộ”, mã số KHBĐ-BDVTW(2022)-05 do ThS. Vũ Anh Tuấn, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh làm Chủ nhiệm; (2) Đề án: “Những vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, mã số KHBĐ-BDVTW(2022)-01 do TS. Đào Đoan Hùng, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương làm Chủ nhiệm; (3) Đề án "Huy động sự tham gia của người dân trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai ở các tỉnh, thành duyên hải Nam Trung bộ”, mã số KHBĐ-BDVTW(2022)-04 do CN. Đỗ Thịnh, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại thành phố Đà Nẵng làm Chủ nhiệm; (4) Đề án: “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, mã số KHBĐ-BDVTW(2022)-07 do ThS. Vy Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Nhân dân, Ban Dân vận Trung ương làm Chủ nhiệm; (5) Đề án: “Những vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, mã số KHBĐ-BDVTW(2022)-02, do ThS. Đỗ Văn Dũng, Chánh Văn phòng Ban Dân vận Trung ương làm Chủ nhiệm; (6) Đề án: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình nhân dân qua các báo điện tử, mạng xã hội được người dân quan tâm trong tình hình hiện nay”, mã số KHBĐ-BDVTW(2022)-03 do TS. Trần Việt Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương làm Chủ nhiệm. Đồng chí Đào Đoan Hùng, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương báo cáo tóm tắt đề án tại hội nghị nghiệm thu 


Dưới sự điều hành của đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Ban Dân vận Trung ương, các Chủ nhiệm Đề án đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; thành viên 
các Hội đồng nghiệm thu nhận xét, đánh giá các kết quả nghiên cứu; các đại biểu dự hội nghị nghiệm thu phát biểu đóng góp ý kiến để Ban Chủ nhiệm tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm nghiên cứu khoa học được giao. Đồng chí Vy Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Nhân dân, Ban Dân vận Trung ương báo cáo tóm tắt đề án tại hội nghị nghiệm thu


Phát biểu kết luận của đồng chí Bùi Tuấn Quang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương tại các hội nghị nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu thống nhất khẳng định các đề án đều có tính cấp thiết, hàm lượng khoa học, tính lý luận và khả năng ứng dụng vào thực tiễn công tác dân vận của Đảng và hệ thống chính trị cao. Mặc dù với thời gian không nhiều, kinh phí hạn chế nhưng các đề án được triển khai nghiêm túc, công phu, cơ bản hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đề ra, trong đó có 02 đề án đạt loại Khá, 04 đề án đạt loại Xuất sắc. Đồng chí Đỗ Văn Dũng, Chánh Văn phòng Ban Dân vận Trung ương báo cáo tóm tắt 
đề án tại hội nghị nghiệm thu


Các đề án đã nêu bật được cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu; đi sâu phân tích, đánh giá sát thực tiễn, những vấn đề đang đặt ra, dự báo tình hình, trên cơ sở đó đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp có tính thực tiễn cao, khả thi và một số kiến nghị xác đáng; thông tin tư liệu phong phú, tin cậy, cập nhật; bám sát mục tiêu yêu cầu, có những điểm mới, có giá trị nhất định và là tài liệu để các cá nhân, tổ chức, cơ quan có liên quan có thể nghiên cứu, tham khảo, vận dụng trong thực tiễn. 
Các nhiệm vụ do đề án đặt ra đã được Ban Chủ nhiệm giải quyết cơ bản theo đúng định hướng, mục tiêu, đạt được những kết quả quan trọng.

Đồng chí Bùi Tuấn Quang đề nghị Ban chủ nhiệm các đề án tiếp thu, chọn lọc ý kiến nhận xét, đóng góp của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, hoàn thiện nghiên cứu.

Bích QuyênGửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất