Thứ Sáu, 24/5/2024

Hòa Bình đẩy mạnh tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân

         
Đoàn Cần
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN