Thứ Tư, 24/7/2024

"Dân vận khéo" góp phần đưa văn hoa, con người là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển bền vững của Thủ đô

          
Đỗ Anh Tuấn
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN