Thứ Tư, 24/7/2024

Đẩy mạnh phong trào "Dân vận khéo" góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Thừa Thiên Huế

       
Nguyễn Chí Tài
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN