Thứ Sáu, 21/6/2024
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Toàn cảnh hội nghị.


Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự giúp đỡ của các đơn vị quản lý, đơn vị chức năng, sự tham gia nhiệt tình từ các cấp Hội Nhà báo, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Sau hai năm 2020 - 2021, nhiều hoạt động quan trọng của Hội Nhà báo Việt Nam bị ngưng trệ, gián đoạn do Covid-19; Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam được tổ chức nhằm thống nhất, quyết định nhiều nội dung quan trọng: Đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và Nghị quyết Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI; Kiểm điểm đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về công tác Hội nêu trong Nghị quyết; Thống nhất chủ trương kiện toàn nhân sự quản lý các ban chuyên môn tại Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo; Thảo luận, thống nhất đối với chủ trương của Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội đối với phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và định hướng nhiệm vụ công tác cho cả nhiệm kỳ…

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi báo cáo kết quả công tác của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam từ đầu nhiệm kỳ đến nay; Phân công nhiệm vụ đối với Thường trực và Ban Thường vụ; Kết quả Hội Báo toàn quốc 2022; Giải báo chí Quốc gia; Hỗ trợ báo chí chất lượng cao; Kiện toàn nhân sự chủ chốt Cơ quan Trung ương Hội; Định hướng nội dung và dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành...

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu nhất trí cao với chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời thảo luận một số vấn đề quan trọng như: Cơ cấu tổ chức các cấp Hội; Nâng cao sức lan tỏa cho Hội Báo toàn quốc; Nâng cao hoạt động Công tác Hội tại các cấp Hội,…

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh khẳng định, hội nghị Ban Chấp hành lần thứ hai đã thành công tốt đẹp, qua những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành, lãnh đạo Hội sẽ chỉ đạo các ban, đơn vị trực thuộc Cơ quan Trung ương Hội kịp thời điều chỉnh, bổ sung để hoàn chỉnh các báo cáo và phương án nhân sự Cơ quan Trung ương Hội theo quy định; khắc phục những tồn tại, bất cập trong hoạt động Công tác Hội; kiện toàn cơ cấu tổ chức các cấp Hội;…

(nguoilambao.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất