Thứ Sáu, 21/6/2024
Thanh Hóa: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cơ sở và Quy chế dân chủ
 

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng cơ sở
và Thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

 
Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Võ Duy Sang, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Quang Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các ngành thành viên Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC và Văn phòng Tỉnh ủy.

6 tháng đầu năm, công tác XDCS&THQCDC tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả nổi bật. Trong đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung tổ chức, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, trọng tâm là các nghị quyết, quy định của Hội nghị lần thứ 8, 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

 MTTQ và các đoàn thể các cấp tăng cường nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, dư luận xã hội để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị đã tập trung chỉ đạo các thôn, bản, khu dân cư rà soát, bổ sung hương ước, quy ước; vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất để nâng cao giá trị kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Lực lượng vũ trang của tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, nhất là tuyến biên giới và các địa bàn trọng điểm, chủ động xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình mới; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo XDCS&THQCDC tỉnh khẳng định: Từ việc triển khai hiệu quả công tác XDCS&THQCDC đã góp phần vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Qua đó, nâng cao sự tin tưởng, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền. Đồng chí cũng chỉ rõ những mặt còn hạn chế, khuyết điểm, đó là: Tại một số địa phương vẫn còn để xảy ra những sai phạm liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, an ninh trật tự; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo chưa được quan tâm, chú trọng và có biểu hiện đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; chưa nắm chắc tình hình nhân dân dẫn đến chưa có biện pháp giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi cộm ở cơ sở; những vấn đề bức xúc trong xã hội như: Tai nạn giao thông, tín dụng đen… vẫn còn diễn biến phức tạp.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị từng địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, đánh giá, phân loại, chọn ra những cơ sở yếu kém để từ đó có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách quyết liệt, có hiệu quả. Đồng thời tiếp tục triển khai tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về XDCS&THQCDC, với mục tiêu tăng cường sự ổn định của từng địa phương, đơn vị, góp phần vào sự ổn định chung của tỉnh và chuẩn bị một bước cho Đại hội Đảng bộ các cấp. Bên cạnh đó, từng địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, trọng tâm là triển khai tốt Quy định 11-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân về các chính sách giải phóng mặt bằng tại các dự án lớn trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy- cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, trong đó trọng tâm là chế độ thông tin, báo cáo. Đồng thời, Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc THQCDC ở cơ sở.

(baothanhhoa.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất