Thứ Sáu, 21/6/2024
Gia Lai: Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

 


Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh; Ayun H'Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

6 tháng đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã xây dựng chương trình hoạt động chi tiết và tổ chức 3 đoàn kiểm tra việc thực hiện QCDC cơ sở ở các loại hình tại 6 đơn vị; tổ chức lớp tập huấn QCDC tại 2 cụm huyện và tỉnh. Ban chỉ đạo thực hiện QCDC các địa phương xây dựng kế hoạch năm 2019 tại 164 cơ quan, đơn vị và đã kiểm tra 17 đơn vị. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ, trong đó có nội dung về thực hiện QCDC.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở được các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh. Từ đầu năm đến nay, Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát cộng đồng đã tiến hành trên 500 cuộc giám sát, góp phần phòng - chống tiêu cực, lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. 200/222 UBND cấp xã đã triển khai cải cách hành chính theo mô hình một cửa điện tử liên thông, đạt 90,09%; tiếp 578 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Các cấp chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở nhằm tạo điều kiện để nhân dân được bàn, kiểm tra, giám sát những công việc của địa phương. Các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp thực hiện QCDC gắn liền với việc thực hiện “Năm Dân vận chính quyền”; đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo tính minh bạch, hướng tới xây dựng văn hóa xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với các hồ sơ giải quyết chậm trễ. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn chỉ đạo: Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo các cấp trong tỉnh Gia Lai cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về thực hiện QCDC ở cơ sở; thực hiện có hiệu quả quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt QCDC ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp; tiết giảm đối tượng kiểm tra là các xã, phường, thị trấn và tăng cường kiểm tra việc chỉ đạo thực hiện QCDC tại các cơ quan của tỉnh.

(baogialai.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất