Thứ Sáu, 21/6/2024
Huyện Tân Lạc: Đưa việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào thực chất
 

Cán bộ tại Bộ phận một cửa thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) hướng dẫn người dân
giải quyết thủ tục hành chính.


Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được UBND huyện và các xã, thị trấn thực hiện đúng quy định, trình tự. Định kỳ vào ngày mùng 5 và 20 hàng tháng, lãnh đạo UBND huyện tổ chức tiếp công dân. Trong 6 tháng đầu năm tổ chức tiếp 8 lượt công dân, không có đoàn khiếu kiện đông người. Tiếp nhận, xử lý 19 đơn, cụ thể: UBND huyện tiếp nhận 17 đơn, gồm 1 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền và 16 đơn phản ánh, kiến nghị không thuộc thẩm quyền; trong đó, công dân xin rút 1 đơn khiếu nại, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 16 đơn. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp nhận 2 đơn thuộc thẩm quyền. Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện đã xong 1/1 đơn; các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã giải quyết xong 2/2 đơn.

Trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị đã gắn các nội dung thực hiện QCDC trong nội bộ cơ quan. Từ đó, xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức phát huy dân chủ, tham gia trực tiếp vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị mình. Ban thanh tra nhân dân (TTND), Ban giám sát đầu tư cộng đồng (GSĐTCĐ) được củng cố, kiện toàn, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. Hiện, trên địa bàn huyện có 159 Ban TTND, 159 Ban GSĐTCĐ và 159 tổ hòa giải. 6 tháng đầu năm, Ban TTND tổ chức giám sát được 18 cuộc, Ban GSĐTCĐ tổ chức được 41 cuộc, các cuộc giám sát tập trung vào các công trình xây dựng ở cơ sở. Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể còn tham gia giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, góp phần quan trọng trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản ở xóm, khu dân cư, làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Hiệu quả xây dựng, thực hiện QCDC được thấy rõ ở cơ sở xã, thị trấn. Điển hình như thị trấn Mãn Đức, được thành lập mới từ đầu năm 2020 trên cơ sở sáp nhập thị trấn Mường Khến, xã Mãn Đức và xã Quy Hậu. Đồng chí Bùi Minh Hải, Bí thư Đảng uỷ thị trấn cho biết: "Để nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, mong muốn của Nhân dân, Đảng uỷ thị trấn phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách khu dân cư tích cực tham gia họp dân, sinh hoạt cùng các chi bộ khu dân cư, làm tốt công tác dân vận để Nhân dân hiểu rõ chủ trương, có đề xuất, kiến nghị phù hợp. Trong quá trình đối thoại, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương tập trung giải thích rõ những thắc mắc của người dân liên quan đến vấn đề sáp nhập. Nhờ đó, các khu dân cư đều đạt được sự thống nhất cao của Nhân dân”.

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại như hoạt động của các Ban chỉ đạo QCDC các cấp hạn chế, chưa kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo khi có sự thay đổi nhân sự; việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở đối với loại hình doanh nghiệp còn nhiều bất cập.

Trước khó khăn đó, huyện xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bùi Thị Tự, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cho biết: "Hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền hướng mạnh về cơ sở. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Các cấp chính quyền tăng cường chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở xã, thị trấn, cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội”.

(baohoabinh.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất