Thứ Tư, 28/2/2024
Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện Năm “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
 
Quang cảnh Hội nghị 


Tham gia chủ trì có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực; đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Trung ương và 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Dự Hội nghị ở điểm cầu Trung ương có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng TT Trung ương Đảng; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, một số hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương; lãnh đạo, cán bộ Ban Dân vận Trung ương... Tại điểm cầu các tỉnh, thành phố có các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo UBND, HĐND, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các tỉnh, thành phố; lãnh đạo, cán bộ Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy...

Báo cáo kết quả công tác dân vận năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp  cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận tiếp tục có đổi mới về nội dung, phương thức. Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện nội dung công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao. Vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; huy động nguồn lực xã hội tham gia vào công tác phòng chống dịch; hệ thống dân vận đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hình thành nhiều mô hình phòng chống dịch thiết thực.

 
Đồng chí Phạm Tất Thắng trình bày Báo cáo kết quả công tác dân vận năm 2021,
 phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
 


Chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền, nhất là triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đối thoại với nhân dân và đẩy mạnh cải cách hành chính. Các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo được các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Lực lượng vũ trang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền đất nước, là lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung phát động nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác dân vận của hệ thống chính trị đã góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Các cấp ủy đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác dân vận và triển khai thực hiện năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Trong năm 2021, đã có 18 tỉnh, thành ban hành Nghị quyết; 36  tỉnh, thành ban hành Chỉ thị; 40 tỉnh, thành ban hành Quyết định; 17 tỉnh, thành ban hành Thông báo kết luận liên quan đến công tác dân vận.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Năm 2022 có ý nghĩa tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Trong bối cảnh mới, công tác dân vận tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng tham mưu với cấp ủy về công tác dân vận, triển khai thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị về công tác dân vận; phát huy vai trò của nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các tham luận của các đồng chí đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, ban cán sự đảng, đảng đoàn, ban dân vận các tỉnh, thành ủy. Các ý kiến cơ bản nhất trí với đánh giá kết quả công tác dân vận năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 như đã nêu trong báo cáo. Đặc biệt, từ thực tiễn công tác của địa phương, đơn vị mình, các tham luận đã bổ sung, chia sẻ kinh nghiệm trong chỉ đạo, thực hiện, làm sâu sắc thêm kết quả công tác dân vận của Đảng và của toàn hệ thống chính trị. Các ý kiến tham luận cũng thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ về những khó khăn và hạn chế, tồn tại cần khắc phục của năm 2021, đồng thời đóng góp thêm những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của công tác dân vận trong năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích đã đạt được của hệ thống dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong năm 2021. Thường trực Ban Bí thư ghi nhận: Năm 2021, trong thành tích chung của Đảng và đất nước có vai trò, đóng góp tích cực của công tác dân vận và của hệ thống dân vận cả nước, góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Với chủ đề “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, năm 2021, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác dân vận.

 
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị 
Năm 2021, thực hiện quy chế dân chủ có nhiều chuyển biến rõ nét. Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày càng nền nếp, phát huy dân chủ trực tiếp, nhất là trong bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập có nhiều chuyển biến tích cực; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm giải trình và công khai, minh bạch trong hoạt động. Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc được chú trọng, hoạt động đối thoại có chất lượng hơn. 


Bên cạnh những thành tích đạt được, Thường trực Ban Bí thư cũng chỉ rõ một số vấn đề công tác dân vận còn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện trong thời gian tới, như: sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa có lúc, có nơi chưa được quan tâm phát huy đầy đủ; nhiều nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân chưa được khơi dậy tương xứng. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chưa thật sự sâu sát; chất lượng, hiệu quả chưa cao. Một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thực sự gương mẫu, chưa giải quyết thấu đáo những khó khăn, kiến nghị chính đáng của người dân...

Đồng tình với những nhiệm vụ công tác dân vận trong năm 2022 như Báo cáo đã nêu, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị trong thời gian tới công tác dân vận của Đảng phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động. Ban Dân vận các cấp sớm nghiên cứu, tham mưu cho các cấp ủy và hướng dẫn triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương đối với xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao chất lượng hoạt động và đội ngũ cán bộ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, đơn vị mình. Đồng thời, triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Công tác dân vận của Đảng phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hướng mạnh về cơ sở, bám sát dân, bám chắc địa bàn; chủ động nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân cho cấp ủy, chính quyền xem xét giải quyết; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng...

Trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đóng góp, tham luận của đại biểu, phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, ban dân vận các cấp  thực hiện đầy đủ toàn diện các nhiệm vụ. Trong đó tập trung quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Thực hiện nghiêm Quyết định số 23 ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

 
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu kết luận Hội nghị 


Đồng thời, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận chính quyền, trong đó tập trung chỉ đạo ban hành luật, văn bản quy phạm pháp luật nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, tập trung tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, Ban Dân vận các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện toàn diện về công tác dân vận và xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề về công tác dân vận; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận có đạo đức phẩm chất tốt, có năng lực, kinh nghiệm, có phương pháp, tác phong “Dân vận khéo”…

Thay mặt Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Thường trực Ban Bí thư; sự phối hợp tích cực, hiệu quả của Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương… trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng trong năm vừa qua. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương để công tác dân vận của Đảng ngày càng được tăng cường và đổi mới, thiết thực và hiệu quả./.

Tin Hà Thanh, ảnh Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất