Thứ Sáu, 23/2/2024
Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan Ban Dân vận Trung ương tổng kết công tác quốc phòng năm 2021
 
Quang cảnh Hội nghị 


Cùng dự Hội nghị có đại diện Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện Đảng ủy, các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan và toàn thể sĩ quan dự bị, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, chiến sĩ Trung đội dân quân tự vệ cơ quan Ban Dân vận Trung ương.

Năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, phần nào ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch công tác quốc phòng của Ban Dân vận Trung ương. Tuy nhiên, công tác quốc phòng của Ban Dân vận Trung ương đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều chủ trương, trong đó chủ trương về công tác dân vận trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh (thông qua việc sơ kết, tổng kết các chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực); tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, trong đó có công tác quốc phòng, an ninh đạt kết quả tốt. Công tác quốc phòng của cơ quan đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh, chung sức cùng các cấp, các ngành, địa phương, cơ sở đẩy lùi dịch bệnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan Ban Dân vận Trung ương ghi nhận công tác quốc phòng của cơ quan Ban Dân vận Trung ương năm 2021 đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra, có nhiều dấu ấn; biểu dương những cố gắng, nỗ lực và các kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ cơ quan trong năm qua.

Trong năm 2022, đồng chí Bùi Tuấn Quang đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan Ban Dân vận Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh thông qua sơ kết, tổng kết, thực hiện các đề án Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu công tác dân vận trong xây dựng “thế trận lòng dân” trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Đồng thời, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nghiên cứu lồng ghép trong sinh hoạt chuyên đề, trong một số hội nghj, hội thảo; triển khai thực hiện chương trình phối hợp với Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chương trình phối hợp với Bộ Công an; phối hợp bồi dưỡng tập huấn cho lực lượng tự vệ… góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự năm 2022./.

Tin và ảnh: Mai Khôi

Gửi cho bạn bè

Các tin khác