Thứ Sáu, 21/6/2024
Kế hoạch số 17-KH/BDVTW ngày 02/6/2020 của Ban Dân vận Trung ương về tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" toàn quốc, Đại hội thi đua yêu nước ngành dân vận

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, Ban Dân vận Trung ương xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận (15/10/1930 – 15/10/2020) gắn với tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc  và Đại hội thi đua yêu nước ngành dân vận, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục tuyên truyền, tăng cường nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với công tác dân vận của Đảng; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, niềm tin của nhân dân đối với Đảng trong tình hình mới.

- Tôn vinh, biểu dương các điển hình “Dân vận khéo” của hệ thống chính trị.

- Các hoạt động kỷ niệm đảm bảo phù hợp, tiết kiệm, thiết thực.

II. NỘI DUNG

1. Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc, Đại hội thi đua yêu nước ngành dân vận.

Thời gian: Dự kiến sáng ngày 11/10/2020 (Chủ nhật)

Địa điểm: Hội trường Bộ Quốc phòng (7 Nguyễn Tri Phương, Hà Nội).

Thành phần:

- Điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc.

- Cán bộ Ban Dân vận Trung ương các thời kỳ.

- Đại diện Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn; các Hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.

- Các tác giả đạt giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”.

Nội dung: Viếng Lăng Bác; Lễ Kỷ niệm: tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo” trong cả nước.

2. Trao giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 – 2020

Thời gian: Dự kiến 9h00, ngày 10/10/2020.

Địa điểm: Hà Nội và trực tuyến một số điểm cầu.

Thành phần:

- Ban Dân vận Trung ương

- Trưởng Ban Dân vận một số tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

- Các tác giả đạt giải.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân vận Trung ương

- Báo cáo Thường trực Ban Bí thư về hoạt động kỷ niệm.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận gắn với tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc và Đại hội thi đua yêu nước ngành dân vận.

- Hướng dẫn bình xét điển hình “Dân vận khéo”, đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương tặng bằng khen; xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”; tổng kết cuộc thi viết về các tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 – 2020.

2. Các cấp ủy đảng trực thuộc Trung ương

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận tại địa phương đảm bảo ý nghĩa, thiết thực.

 

K/T TRƯỞNG BAN

 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

 

Điểu K’ré

 

 Kế hoạch số 17-KH/BDVTW

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất