Thứ Bảy, 22/6/2024
Khai mạc trưng bày 'Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh'

 Đại biểu tham quan, nghe giới thiệu về các nội dung trong trưng bày

Trưng bày nằm trong chuỗi các hoạt động của Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, thiết thực kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024); 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); 55 năm bảo tồn, phát huy giá trị di sản Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (2/9/1969 - 2/9/2024); Kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về sống và làm việc tại Khu Phủ Chủ tịch (12/1954-12/2024)…

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nhấn mạnh: Trưng bày chuyên đề "Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ - Bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh" giới thiệu tới khách tham quan trong và ngoài nước những góc nhìn, nhận định, đánh giá khách quan về giá trị lịch sử, tầm vóc và ý nghĩa quan trọng của Chiến dịch Điện Biên Phủ, về đường lối kháng chiến đúng đắn của Đảng ta dưới sự lãnh đạo và tư tưởng thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần tái hiện những ngày tháng hào hùng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong trận quyết chiến chiến lược với thực dân Pháp xâm lược. Trưng bày cũng là sự tri ân ghi nhớ công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là sự biết ơn ân sâu sắc đến các anh hùng, chiến sỹ, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, các chuyên gia đã đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Trưng bày giới thiệu khoảng 130 ảnh tư liệu tiêu biểu, gồm 3 phần nội dung. Phần 1 có chủ đề "Từ Hà Nội đến Việt Bắc", giới thiệu các hình ảnh, tư liệu thể hiện tư tưởng hòa bình và sự nỗ lực của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm tránh một cuộc chiến tranh giữa hai nước Việt Nam và Pháp; về đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện và tự lực cánh sinh; về quá trình tổ chức và xây dựng lực lượng mọi mặt, tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc; về đường lối quân sự đúng đắn, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954.

Phần 2 có chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến thắng Điện Biên Phủ", giới thiệu các hình ảnh, tư liệu về quyết định chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với quân đội Pháp trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời khẳng định vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ trương, giải pháp quân sự chỉ đạo và huy động sức mạnh của quân và dân ta dốc sức phục vụ chiến dịch; những lời khen ngợi, động viên kịp thời của Người tới cán bộ và chiến sỹ tại mặt trận. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tạo một bước ngoặt quan trọng trên con đường phát triển của cách mạng Việt Nam, đưa đến việc ký kết Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, cũng như mở đầu quá trình sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới…

Phần 3 với chủ đề "Âm vang Điện Biên Phủ", gồm các hình ảnh, tư liệu mang âm hưởng của Chiến thắng Điện Biên Phủ trong suốt 70 năm qua đối với các thế hệ người dân Việt Nam, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào và là sự cổ vũ to lớn, tinh thần quật cường của dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nêu cao tinh thần cảnh giác, rèn luyện ý chí cách mạng, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, bảo vệ chế độ trước âm mưu chia rẽ, đánh phá của các thế lực thù địch và đẩy mạnh quan hệ và hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực, để tăng cường vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trưng bày được thực hiện nhằm tôn vinh và tri ân những cống hiến, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ; tuyên truyền, giới thiệu tới công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí đấu tranh kiên cường bất khuất của quân và dân ta; đáp ứng nhu cầu tham quan, học tập, nghiên cứu tìm hiểu về truyền thống lịch sử của người dân, du khách khi đến tham quan tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Trưng bày mở cửa đón khách tham quan đến hết tháng 9/2024.

(baotintuc.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất