Thứ Tư, 28/2/2024
Hiệu quả mô hình đảng bộ xã, thị trấn "Dân vận khéo" ở Yên Thế

Tìm hiểu tại xã An Thượng được biết, công tác dân vận luôn được Đảng ủy, UBND xã coi là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy địa phương phát triển. Để công tác này có hiệu quả, Khối Dân vận Đảng ủy xã tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi. 

 

Nhân dân thôn La Thành, xã Tiến Thắng bê tông hóa đường nông thôn.


Trong các phong trào, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên luôn được đề cao. Đặc biệt, xã luôn quan tâm tạo điều kiện để nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nhờ đó tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần nâng cao tính tự chủ, tự quản của cộng đồng.

Đồng chí Trần Hồng Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã An Thượng cho biết: Trong 3 năm (từ 2018-2020), Đảng ủy xã đã chỉ đạo khối dân vận thực hiện tốt công tác dân vận trong các lĩnh vực, nhất là cứng hóa đường giao thông. Kết quả, gần 100 hộ hiến hơn 5 nghìn m2 đất, gần 200 m tường rào và hơn 3 nghìn ngày công, góp phần hoàn thành bê tông hóa 25 km đường nông thôn. 

Với mỗi km, người dân đối ứng khoảng 50%, tương ứng với số tiền 250 triệu đồng. Đó là tiền đề để An Thượng là xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao. Cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,01%.

Nhằm tiếp tục phát huy và đổi mới công tác dân vận của Đảng, làm chuyển biến sâu sắc hơn nữa trong toàn bộ hệ thống chính trị nhận thức về vai trò dân vận của Đảng, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong các xã, thị trấn, cách đây bốn năm, Huyện ủy đã triển khai xây dựng mô hình này. Thời gian thực hiện, mô hình mang lại kết quả đáng khích lệ, đóng góp to lớn vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Để triển khai có hiệu quả mô hình đảng bộ xã, thị trấn "Dân vận khéo", Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khảo sát tình hình tại các xã, thị trấn. Trên cơ sở đó tham mưu cho Huyện ủy xây dựng và ban hành bộ tiêu chí đánh giá cơ quan “Dân vận khéo” và bộ tiêu chí đánh giá đảng bộ xã, thị trấn “Dân vận khéo”. 

Đây cũng là căn cứ để đánh giá, xếp loại đảng bộ hằng năm. Căn cứ hướng dẫn của Ban Dân vận Tỉnh ủy về mô hình đảng bộ xã, phường, thị trấn "Dân vận khéo", Ban Dân vận đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung bộ tiêu chí của huyện nhằm bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất về mô hình. 

Hằng năm, đơn vị tham mưu kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn đảng bộ các xã, thị trấn xây dựng mô hình; phân công các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên của Ban trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị đánh giá kết quả thực hiện từng quý để kịp thời nắm tình hình, báo cáo Thường trực Huyện ủy.

Công tác kiểm tra, giám sát mô hình này được tiến hành định kỳ và lồng ghép trong các cuộc kiểm tra, giám sát về công tác dân vận. Trên cơ sở bộ tiêu chí đảng bộ xã, thị trấn “Dân vận khéo”, các đơn vị đều tổ chức đăng ký và xây dựng mô hình, cuối năm có văn bản đề nghị công nhận đảng bộ “Dân vận khéo” và bản tự chấm điểm. 

Mô hình “Dân vận khéo” góp phần thúc đẩy tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 8,5%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,85%. Đến nay, Yên Thế có 7 xã đạt chuẩn NTM; bình quân các xã đạt 15,1/19 tiêu chí.

Ban Dân vận Huyện uỷ chủ trì phối hợp với các ban xây dựng đảng, MTTQ và các đoàn thể rà soát, thẩm định, trình Ban Thường vụ Huyện uỷ phê duyệt, quyết định công nhận những đơn vị đạt "Dân vận khéo". 

Qua đánh giá xếp loại, số đảng bộ "Dân vận khéo" ngày càng tăng; tiêu biểu như: Đảng bộ xã An Thượng, thị trấn Phồn Xương, Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể huyện, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện...

Qua bình xét, Yên Thế có hơn 800 mô hình tập thể và cá nhân được công nhận “Dân vận khéo” cấp huyện và xã. Trong đó hơn 300 mô hình thuộc lĩnh vực kinh tế; hơn 230 mô hình văn hóa, xã hội; còn lại là mô hình quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị… Phong trào thi đua dân vận khéo đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đồng chí Trần Thị Vượng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ kiêm Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cho biết: Qua phong trào, các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện “Dân vận khéo” và coi đây hoạt động thi đua có ý nghĩa thiết thực, đem lại lợi ích cho nhân dân. Hệ thống dân vận ngày càng được củng cố, xây dựng từ huyện đến cơ sở, đội ngũ cán bộ làm công tác này được tăng cường. 

Chuyển biến theo hướng về cơ sở, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần củng cố hệ thống chính trị, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, ổn định chính trị ở từng xã, thị trấn và cả huyện.

(baobacgiang.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất