Thứ Tư, 29/5/2024
Đà Nẵng: Phát huy hiệu quả công tác dân vận để phát triển bền vững

 


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên đến dự.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh, tọa đàm khoa học nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ viết tác phẩm “Dân vận” là việc làm thiết thực để triển khai thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.

Trong thời gian qua, thành phố đã vận dụng rất hiệu quả công tác dân vận trong quá trình xây dựng và phát triển, nhất là phát huy bài học được đúc kết: “Đảng nói - dân tin; Mặt trận, đoàn thể vận động - dân theo; chính quyền làm - dân ủng hộ” trong thực hiện các chủ trương lớn của thành phố, đặc biệt là chỉnh trang và phát triển đô thị.

“Những thành quả mà thành phố đạt được trong thời gian qua có đóng góp quan trọng trong công tác dân vận của Đảng. Những lúc khó khăn phức tạp thì công tác dân vận càng được tập trung và chính sự đồng thuận của nhân dân đưa chúng ta vượt qua thử thách đi đến thành công và cũng giúp chúng ta thẳng thắn thấy rõ những khuyết điểm, yếu kém trong công tác dân vận”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, hơn 10 bài tham luận trình bày trong tọa đàm giúp các đại biểu có cái nhìn khá toàn diện về tình hình và kết quả nổi bật công tác dân vận của Đảng bộ thành phố thời gian qua trên các lĩnh vực, các ngành và địa phương.

Các đại biểu cũng chỉ ra những hạn chế như việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; chưa đánh giá và dự báo chính xác diễn biến, thay đổi cơ cấu xã hội, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; chưa giải quyết đến nơi đến chốn các sai phạm; có lúc, có nơi chưa coi trọng công tác dân vận.

Vì vậy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, địa phương, đơn vị, cán bộ và nhân dân tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; nâng cao nhận thức cho các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường công tác dân vận hiệu quả, góp phần xây dựng thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tại hội thảo, Ban Dân vận Thành ủy cho biết, thời gian qua, công tác dân vận của Đảng bộ thành phố được tăng cường, đổi mới, gắn với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; quan tâm phát huy quyền làm chủ và lợi ích thiết thực của nhân dân.

Lãnh đạo thành phố tăng cường tiếp xúc, đối thoại với đại diện các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền các cấp; quan tâm sâu sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đối với những dự án trọng điểm, lãnh đạo thành phố cùng lãnh đạo chính quyền địa phương trực tiếp đối thoại với nhân dân, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Công tác dân vận được các cấp chính quyền triển khai đồng bộ, hiệu quả. Thường trực HĐND, các ban của HĐND thành phố lồng ghép nội dung giám sát công tác dân vận trong các nội dung giám sát thường kỳ và giám sát chuyên đề. UBND thành phố ban hành các văn bản cụ thể hóa, triển khai công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố; ký kết quy chế liên tịch, chương trình phối hợp công tác giữa UBND thành phố, các sở, ban, ngành với MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội.

Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống của nhân dân.

(baodanang.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất