Thứ Ba, 21/5/2024
Bạc Liêu: Tọa đàm 70 năm tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 Quang cảnh buổi Tọa đàm

Ngày 15/10/1949, tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đăng trên báo Sự thật với bút danh XYZ.

Tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh có 4 nội dung lớn, gồm: Nước ta là nước dân chủ; Dân vận là gì?; Ai phụ trách dân vận?; Dân vận phải thế nào?.

Tác phẩm Dân vận của Bác là Cương lĩnh dân vận của Đảng, thể hiện tư tưởng tin dân, trọng dân, coi trọng sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Sau 70 năm, tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn khẳng định được sức sống mạnh mẽ, xuyên suốt trên mọi lĩnh vực đời sống chính trị - xã hội, là di sản quan trọng trong toàn bộ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi tọa đàm, có nhiều tham luận tập trung làm rõ ý nghĩa, giá trị tác phẩm Dân vận. Đó là sự khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào vai trò, sức mạnh của nhân dân và tư tưởng “lấy dân làm gốc”. 

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển hiện nay, các đại biểu cho rằng, phải có cơ chế, đánh giá hiệu quả công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Dân vận các cấp với thường trực cấp ủy, với chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội./.

(baobaclieu.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất