Thứ Tư, 29/5/2024
Long An: Tọa đàm về tác phẩm “Dân vận”
 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần đề nghị các cấp ủy đảng,
cơ quan, đơn vị nghiên cứu tác phẩm "Dân vận" phù hợp với tình hình mới

Cách đây tròn 70 năm, ngày 15/10/1949, khi cuộc kháng chiến chống Pháp bước vào giai đoạn cam go, quyết liệt nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” nêu lên nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của cả hệ thống chính trị là thực hiện công tác dân vận.

Thời gian qua, nhờ vận dụng sâu sắc quan điểm dân vận của Bác vào thực tiễn, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ “máu thịt” giữa Đảng và nhân dân nên đạt những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Hoạt động của hệ thống dân vận có sự đổi mới theo hướng gần dân, sát cơ sở, đóng vai trò “cầu nối”, củng cố, xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Nhiều phong trào thi đua, trong đó có thi đua “Dân vận khéo” được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh hưởng ứng thực hiện hiệu quả.

Đồng thời, phong trào phát triển ở khắp các địa phương, nhiều tấm gương “Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương trong tỉnh. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động được thực hiện hiệu quả, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo trên địa bàn.

Tại tọa đàm, Ban cán sự Đảng ủy UBND tỉnh chia sẻ việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của tác phẩm “Dân vận” trong điều hành phát triển KT-XH, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân và sự đồng thuận của xã hội; Đảng ủy Công an tỉnh với việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Dân vận” vào công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Trường Chính trị tỉnh với ý nghĩa của tác phẩm “Dân vận” với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh hiện nay;…

Ngoài ra, còn có Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tỉnh; Huyện ủy Đức Huệ, Cần Đước, Cần Giuộc; Báo Long An, Tỉnh đoàn; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch;… cũng trình bày việc vận dụng công tác dân vận vào việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ KT-XH trong thời gian qua và những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần cho rằng tọa đàm với tham luận và bài viết của các ngành, địa phương thực sự là những bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác dân vận. Tác phẩm “Dân vận” được các đồng chí phân tích ở nhiều khía cạnh và trong từng lĩnh vực thực tế.

Thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị bên cạnh nghiên cứu tác phẩm “Dân vận” cần phải tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh về công tác dân vận. Phát huy dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện trong từng ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi thẩm quyền của địa phương quản lý.

Chính quyền các cấp và cơ quan quản lý nhà nước cần quán triệt và tập trung thực hiện tốt “Năm Dân vận chính quyền”; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần chủ động hơn trong công tác phối hợp với chính quyền các cấp, hướng về cơ sở; bám sát tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm tốt công tác dân vận; vận dụng những kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo, phù hợp với địa phương, đơn vị; phát huy sức mạnh của nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;...

Tọa đàm nhằm kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2019) và 20 năm “Ngày Dân vận của cả nước” (15/10/1999 - 15/10/2019)./.

(baolongan.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất