Thứ Năm, 23/5/2024
Lâm Đồng: Hội thảo 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
Toàn cảnh hội thảo 


Tác phẩm “Dân vận” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cách đây vừa tròn 70 năm. Chỉ với 2 từ đầu đề và 573 từ của toàn bộ bài viết, nhưng tác phẩm Dân vận được xem là cương lĩnh, kim chỉ nam về công tác vận động quần chúng của Đảng. Đó là tư tưởng nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh cho biết, thấm nhuần tư tưởng của Người về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Đạ Tẻh đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí và đang phấn đấu cuối năm 2019 sẽ được công nhận huyện nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt khẳng định: “Công tác vận động người dân trong xây dựng nông thôn mới được chúng tôi thực hiện rất tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện cho người dân được tham gia bàn bạc, thực hiện. Đồng thời người dân tham gia trực tiếp công tác kiểm tra. Qua tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới trong nguồn vốn hơn 3000 tỷ đồng các loại thì nguồn vốn người dân đóng góp trực tiếp là 121 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân còn tham gia đóng góp hàng chục ngàn ngày công lao động để chỉnh trang môi trường”.

Theo đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong công tác dân vận, tỉnh Lâm Đồng đã trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đến nay toàn tỉnh đã có 2 thành phố và 2 huyện về đích nông thôn mới; đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội của nhân dân ngày càng khởi sắc:

Đồng chí Trần Đức Quận cho biết: “Học tập và làm theo tư tưởng phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh trên lĩnh vực dân vận, Đảng bộ, chính quyền, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai nhiều chủ trương, chính sách phù hợp với lòng dân. Chăm lo phát triển toàn diện mọi mặt của nhân dân, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa đảng và nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng, quản lý điều hành của nhà nước, tạo sự đồng thuận trong nhân dân góp phần quan trọng trong việc phát triển tỉnh Lâm Đồng bền vững”./.

(vov.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi