Chủ Nhật, 14/4/2024
Sức mạnh từ “dân vận khéo”
 
Làm tốt công tác dân vận, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội
đã có những con đường bích họa làm đẹp thêm đường làng, ngõ xóm


Thu hút sức dân

Nhiều nghiên cứu chỉ rõ, chữ “dân” có số lượng nhiều nhất trong các văn bản của Hồ Chí Minh. Người cũng đã chỉ rõ các nguyên tắc đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là phải tin vào dân, dựa vào dân, vì lợi ích của dân để đoàn kết toàn dân, phát động các phong trào thi đua yêu nước.

Sinh thời, Bác cũng từng nhắc nhở cán bộ và các cơ quan Đảng và Nhà nước: “Có lực lượng dân chúng, việc to tát mấy, khó khăn mấy cũng làm được. Không có, thì việc gì làm cũng không xong. Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách đơn giản, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”.

Thấm nhuần lời Bác, trong những năm qua, Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy đã luôn chủ động vận dụng sáng tạo, linh hoạt các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Bác Hồ về công tác dân vận, tư tưởng về “dân vận khéo”… Nhờ đó, hoạt động của hệ thống dân vận từ thành phố đến cơ sở có nhiều đổi mới, chủ động, thiết thực, hiệu quả trong công tác tham mưu, phối hợp tốt với các lực lượng, cơ quan, ban ngành triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả hơn công tác dân vận chính quyền, phát huy hiệu quả các mô hình “dân vận khéo” ngay từ cơ sở.

Trong đó, gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận là “bí quyết” được các tổ dân vận trên địa bàn TP Hà Nội rút ra từ thực tế. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các thành viên tổ dân vận đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trên địa bàn tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Thường xuyên sâu sát, gần gũi, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân; phối hợp với chính quyền tổ chức đối thoại với người dân trước khi quyết định các chủ trương lớn của địa phương, góp phần củng cố niềm tin, mối quan hệ giữa Nhân dân với tổ chức cơ sở Đảng và chính quyền các cấp.

Gắn với những vấn đề dân sinh

Đặc biệt, phong trào “Dân vận khéo” được triển khai gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua như “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan trên địa bàn TP... nên đã phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh...

Riêng năm 2019, tổng số mô hình, điển hình “Dân vận khéo” từ cấp cơ sở đến cấp thành phố là 9.931 mô hình. Trong đó, cấp thành phố 764 mô hình; cấp quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy là 2.852 mô hình, cấp cơ sở xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp là 6.315 mô hình…

Qua đó, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, giải quyết hiệu quả những vấn đề thiết thực đến đời sống của dân; quan tâm lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp xây dựng của Nhân dân, kịp thời điều chỉnh những chủ trương, cách làm không phù hợp, nhất là những vấn đề đang được quan tâm như cải cách hành chính, quản lý đất đai, trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng…

Việc này đã tạo ra sự đồng thuận cao trong Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý của chính quyền các cấp. Đặc biệt, việc dân vận tốt, nắm chắc tình hình, dự báo một cách khoa học, chính xác, đã góp phần giải quyết kịp thời những vụ việc ngay từ cơ sở, tránh phát sinh thành “điểm nóng”.

Để tiếp tục thực hiện các quan điểm, tư tưởng của Bác, Hà Nội đã xác định tiếp tục đẩy mạnh hoạt động dân vận, một trong những giải pháp quan trọng nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, từ đó huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng kinh tế - xã hội.

Trong thời gian tới, các cấp ủy và hệ thống dân vận thành phố cũng xác định sẽ thực hiện các giải pháp trọng tâm, trong đó, tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức vận động, tập hợp quần chúng; phấn đấu theo phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”. Đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố đã đề ra.

(kinhtedothi.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất