Thứ Tư, 24/4/2024
8 nhóm giải pháp kéo giảm khiếu kiện đông người ở Bến Tre
Ông Nguyễn Hữu Lập phát biểu tại buổi tọa đàm

Trong năm 2014, toàn tỉnh đã tiếp công dân hơn 6 ngàn lượt, tăng gần 2 ngàn lượt người. Trong đó, có 54 đoàn khiếu kiện đông người (hơn 1.500 lượt người) chủ yếu có liên quan đến đất đai.

Tại buổi tọa đàm có 9 lượt ý kiến của các đơn vị tham gia bàn giải pháp kéo giảm dân khiếu kiện đông người gây rối an ninh trật tự diễn ra tại địa phương, những kinh nghiệm trong giải quyết khiếu nại, khiếu kiện, công tác nắm dân, phân loại đối tượng… nhằm giải quyết rốt ráo từng vấn đề, từng vụ việc mà người dân bức xúc và khiếu kiện đông người. Ngoài ra, UBND tỉnh cùng các cơ quan tham mưu đã đưa ra 8 nhóm giải pháp để kéo giảm và chấm dứt tình trạng khiếu kiện đông người trong thời gian tới gồm: Cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xem đây là một nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; cần giải quyết sớm nhất những vụ việc còn tồn đọng, không để phát sinh thêm những vụ việc phức tạp mới; tăng cường công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường thanh tra việc quản lý và sử dụng đất công, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất của cá nhân, tổ chức; thực hiện công khai, minh bạch về đầu tư xây dựng cơ bản, kết cấu hạ tầng giao thông ở nông thôn và đô thị, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác nắm dân, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân, tổ chức làm mất an ninh trật tự, không để bị động trong mọi tình huống; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho mọi người dân; MTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác phối hợp cùng với ngành chức năng động viên, giáo dục, thuyết phục công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật.

Phát biểu kết thúc buổi tọa đàm, ông Nguyễn Hữu Lập cho rằng, cần tăng cường hơn nữa công tác đối thoại với công dân, công tác vận động quần chúng. Trong những vụ việc khiếu kiện đông người, cần nắm chắc yêu cầu, mục đích, phân loại đối tượng, không để những phần tử xấu kích xúi, lôi kéo nhằm gây rối an ninh trật tự. Chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở, hạn chế đến mức thấp nhất khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp. Người đứng đầu của đơn vị, cơ quan không thể hiện hết tinh thần trách nhiệm của mình trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại, khiếu kiện của công dân sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Nguồn: baodongkhoi.com.vn/ Thành Lập, ngày 29/7/2015


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất