Thứ Tư, 28/2/2024
Nghiệm thu Đề tài khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của thôn, tổ dân phố”
Trong 2 năm 2014- 2015, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tiến hành nghiên cứu hoạt động công tác dân vận tại 1.081 thôn, tổ dân phố của 14 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, việc nghiên cứu đã được thực hiện toàn diện cả trên lý thuyết, thực tiễn và tham khảo ý kiến từ các chuyên gia. Qua nghiên cứu, Đề tài đã rút ra 8 vấn đề cốt lõi còn tồn tại, đó là việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở còn hình thức, chưa sâu sắc; việc đề xuất chỉ đạo giải quyết những mâu thuẫn, bất đồng trong cộng đồng dân cư chưa kịp thời, để xảy ra khiếu kiện vượt cấp, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận còn yếu; có nơi, Tổ dân vận hoạt động còn mang tính hình thức.

Trên cơ sở đó, Đề tài đã đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận ở thôn, tổ dân phố trong thời gian đến. Đó là: Nâng cao vai trò của chi ủy chi bộ thôn, tổ dân phố trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân; Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở thôn, tổ dân phố trong tình hình mới; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đối với công tác dân vận ở thôn, tổ dân phố; Đề xuất mô hình hoạt động công tác dân vận ở khu vực đồng bằng, thành phố, miền núi và ven biển, hải đảo,…

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp này sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận trong thời kỳ mới, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nguồn: quangngai.gov.vn, ngày 19/12/2015

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất