Thứ Năm, 25/7/2024
Hưng Yên tọa đàm phong trào thi đua "Dân vận khéo"

Quang cảnh buổi tọa đàm

Năm 2016, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của tỉnh được triển khai có hiệu quả. Từ phong trào thi đua có nhiều mô hình được triển khai trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Nhiều mô hình được nhân rộng và đạt kết quả quan trọng, góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới; tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị thu nhập trên cùng một diện tích đất canh tác... thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 Tại hội nghị tọa đàm, các ý kiến thảo luận chỉ rõ những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai; đưa ra một số kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào trong thời gian tới như:  Tăng cường tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền trong tổ chức thực hiện; nhân rộng mô hình, phổ biến cách làm hay, bài học kinh nghiệm tốt góp phần nâng cao chất lượng phong trào. 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu: Trong thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trước hết nhân rộng các mô hình đã có, tiếp tục xây dựng và phát triển mô hình mới, trọng tâm là ở cơ sở; giải quyết tốt những vấn đề bức thiết của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nguồn: baohungyen.vn, ngày 29/12/2016

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất