Thứ Sáu, 24/5/2024
Hội thảo khoa học: Giải pháp bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số

 Quang cảnh Hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng trao đổi, chia sẻ và đưa ra những đề xuất, kiến nghị xung quanh các giải pháp nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân tộc thiểu số. Theo đó, các ý kiến tập trung chủ yếu vào các nội dung như: Vấn đề về văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, kinh tế, xã hội, chính sách y tế đối với người dân tộc thiểu số và các vấn đề về thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

 

Căn cứ vào nội dung các ý kiến thảo luận, góp ý, Ban tổ chức Hội thảo tiếp thu và chỉnh sửa, hoàn chỉnh đề tài nhằm đưa ra các giải pháp hữu hiệu, mang lại hiệu quả thiết thực phù hợp với thực tiễn của địa phương. Qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn. Trong đó có giải pháp bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số và tăng cường đại đoàn kết dân tộc tại tỉnh Tuyên Quang hiện nay./.

 

Nguồn: tuyenquangtv.vn, ngày 8/8/2017

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất