Thứ Năm, 25/7/2024
Bình Phước: Hơn 800 cán bộ, công chức tập huấn nghiệp vụ dân vận

 Đồng chí Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước
triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại hội nghị tập huấn

2016 là năm đầu triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp. Văn kiện Đại hội X của Đảng bộ tỉnh Bình Phước và Đại hội XII của Đảng có nhiều điểm mới về công tác dân vận. Trong khi đó, đội ngũ làm dân vận các cấp, nhất là cấp huyện, thị và phó bí thư thường trực đảng ủy xã, phường, thị trấn kiêm trưởng khối vận, chủ tịch UBND xã phụ trách dân vận chính quyền ở cấp cơ sở, chủ tịch UBMTTQ và phó chủ tịch UBND cấp xã kiêm phó khối vận cơ sở... có nhiều thay đổi về nhân sự sau đại hội đảng và bầu cử đại biểu HĐND. Do đó, năm 2016, cùng với việc tham mưu cấp ủy quán triệt, triển khai Kế hoạch hành động số 27-KH/BDVTU; Kế hoạch số 36-KH/TU của Tỉnh ủy về triển khai Nghị quyết Đại hội XII về công tác dân vận; Đề án số 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy “Nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác dân vận”, Ban Dân vận Tỉnh ủy đặc biệt chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ dân vận từ tỉnh đến cơ sở.

Kết quả, năm 2016, toàn tỉnh mở 5 lớp tập huấn cho trên 800 cán bộ, công chức, nhân viên làm dân vận trong các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp, đơn vị lực lượng vũ trang; phó bí thư thường trực, chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. Cấp tỉnh đã mở 2 đợt tập huấn, trong đó đợt 1 được tổ chức tháng 6-2016 do Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với UBND tỉnh tổ chức tập huấn công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cho gần 250 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ tham mưu làm công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã. Đây là hội nghị tập huấn dân vận có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm trực tiếp triển khai, quán triệt nghị quyết của Đảng và Chỉ thị số 16/2016/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước... Đợt 2, trong tháng 12-2016, tỉnh đã phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II tổ chức mở lớp và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ cho 170 học viên. Cấp huyện, thị tham mưu cấp ủy mở các lớp tập huấn cho khoảng 400 học viên, như thị xã Bình Long 150 học viên, huyện Chơn Thành 100 học viên...

Nguồn: baobinhphuoc.com.vn, ngày 6/2/2017

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất