Thứ Hai, 22/7/2024
Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào phát triển kinh tế tập thể

Ngày 17/3, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị khởi động Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” (Đề án 01) và phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 nhằm thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” (Đề án 939).

 

Nghi thức bấm nút khởi động Đề án 01.


Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tới dự. Cùng dự, có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, trong những năm qua, Đảng và nhà nước ta với quan điểm coi kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã, là một trong những thành phần kinh tế quan trọng; khuyến khích phát triển kinh tế tập thể trong các ngành nghề, lĩnh vực, vùng, miền của đất nước, ưu tiên xây dựng các mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị, gắn với sản phẩm chủ lực của quốc gia, địa phương…

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích sự tham gia của phụ nữ vào phát triển kinh tế tập thể, xây dựng hợp tác xã phù hợp với điều kiện, đặc thù của từng vùng miền, địa phương. Trong đó, giao Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì thực hiện hai Đề án của Chính phủ, đó là Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” và Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030".

Phó Thủ tướng đề nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm cao, tham gia chủ động, phát huy vai trò, trách nhiệm; khắc phục những hạn chế thời gian qua để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Đề án; bám sát các quan điểm, mục tiêu, định hướng trong Chiến lược phát triển kinh tế tập thể đến năm 2030, lấy phụ nữ, người dân tham gia hợp tác xã là trung tâm; chú trọng phát huy sức mạnh nội lực của cộng đồng và của toàn xã hội, lồng ghép nguồn lực thực hiện Đề án từ các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Để sớm đưa Đề án 01 được triển khai đi vào cuộc sống, Phó Thủ tướng lưu ý, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Cơ quan chủ trì thực hiện Đề án, cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai kế hoạch thực hiện Đề án theo từng giai đoạn và hằng năm.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bám sát các định hướng, chủ trương của Đảng về hỗ trợ các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ, đặc biệt quan tâm mục tiêu “xóa bỏ phân biệt về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế-xã hội và phát triển nguồn nhân lực” trong hoàn thiện Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Đồng thời, các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc và các bộ ngành quan tâm cân đối, bố trí kinh phí trong các chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện nội dung phát triển kinh tế tập thể; rà soát đánh giá nhu cầu nhân lực nữ, xây dựng các chương trình đào tạo nghề phù hợp với nhân lực nữ phục vụ phát triển kinh tế tập thể; phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức các hội nghị, diễn đàn, các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới trong khu vực kinh tế tập thể.

“Dịp này, tôi nhiệt liệt khuyến khích phụ nữ cả nước, thuộc mọi thành phần, mọi lĩnh vực, tích cực tham gia cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động năm 2023 với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa”; tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, khát vọng, sáng tạo, đổi mới, tạo ra các thương hiệu bản địa Việt Nam mang tầm quốc tế; kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các ngành, các địa phương tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng chương trình Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, để cùng lan tỏa tinh thần Quốc gia khởi nghiệp”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh, việc thực hiện tốt các Đề án mà Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được Chính phủ giao chủ trì triển khai, trong đó có Đề án 01 và Đề án 939 của Chính phủ, sẽ góp phần quan trọng hỗ trợ phụ nữ trên khắp mọi miền đất nước hiện thực hóa những mong ước, khơi dậy, đánh thức tiềm năng sẵn có trong mỗi phụ nữ, đồng thời giúp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện tốt vai trò tổ chức nòng cốt trong đại diện bảo vệ, chăm lo cho phụ nữ.

Trong khuôn khổ chương trình, đã diễn ra Lễ phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” là hoạt động thường niên trong khuôn khổ Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” (Đề án 939) nhằm động viên, khuyến khích phụ nữ ở mọi tầng lớp, lứa tuổi tích cực tham gia khởi nghiệp; khởi sự kinh doanh; các tổ hợp tác/hợp tác xã, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nhằm phát huy tài nguyên bản địa và phù hợp định hướng phát triển kinh tế của từng địa phương trên cả nước…

(nhandan.vn) 


Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất