Thứ Năm, 25/7/2024
Thành ủy Hà Nội tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị

 Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phới; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn. Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; các đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Ban Dân vận cấp ủy các cấp của thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo tại Hội nghị, sau 10 năm triển khai thực hiện, Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã phát huy hiệu quả và được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội được nâng lên.

Các cấp ủy đảng, chính quyền nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện, ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy tốt vai trò chủ trì trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Thành phố, thiết thực thể chế hóa cơ chế: Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giảm sát, dân thụ hưởng”.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp Thành phố đã sáng tạo, linh hoạt trong công tác tham mưu, chỉ đạo, lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm các nội dung góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố và những vấn đề mà đông đảo nhân dân quan tâm; việc tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân góp phần phát huy dân chủ, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân Thủ đô. Đa số kiến nghị, đề xuất, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đã được cấp ủy, chính quyền tiếp thu và xử lý từ cơ sở, hạn chế được bức xúc, khiếu kiện đông người, vượt cấp. Việc phát huy dân chủ, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên; đồng thời, nhận thức của người dân về quyền làm chủ cũng sâu sắc và toàn diện hơn.

Qua đó, phát hiện, điều chỉnh kịp thời các chủ trương, cơ chế, chính sách của Thành phố đảm bảo phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội trước khi ban hành; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên, nhân dân và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền Thủ đô.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia phát biểu ý kiến chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay; đồng thời, góp ý, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác giám sát, phản biện xã hội trong thời gian tới.


 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội biểu dương, ghi nhận những kết quả mà các đơn vị đạt được trong 10 năm triển khai thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW.

Điểm lại kết quả nổi bật trong 10 năm thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW với nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội của Thành phố ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao; số hộ nghèo theo chuẩn chung của cả nước giảm mạnh. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, một trong những bài học kinh nghiệm của Thành phố trong 10 năm qua là phát huy dân chủ trong Đảng, xã hội và dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đặc biệt là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết vướng mắc của nhân dân thông qua công tác tiếp thu các ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền tại Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.

“Để góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong triển khai thực hiện mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương, vai trò của hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hết sức quan trọng”. Nguyễn Văn Phong nêu rõ.

Phân tích các nhóm nguyên nhân quan trọng giúp thành phố đạt được những kết quả nổi bật sau 10 năm triển khai thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW. Đồng chí Nguyễn Văn Phong khẳng định: Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội được nâng lên. Đồng thời, chất lượng cũng như nội dung các hội nghị xin ý kiến phản biện ngày càng thực chất hơn, hiệu quả hơn. Điều đó cho thấy vai trò, vị trí quan trọng của hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên toàn Thành phố.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị các địa phương, nhất là hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần quan tâm đến công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Việc nắm bắt tình hình dư luận thực tế tại các địa phương phải thực chất, tuyệt đối không chủ quan và “bệnh thành tích” để kịp thời giải quyết triệt để những bức xúc, tồn tại ngay từ cơ sở, không để phát sinh những điểm nóng. Trên cơ sở đó góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong triển khai thực hiện mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương…

Đối với các đơn vị, địa phương của Thành phố, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu phải rà soát lại các kiến nghị, góp ý của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, đặc biệt chú trọng kiểm tra sau thanh tra, kết luận xem địa phương thực hiện các kết luận ra sao.

Đối với các cấp ủy, chính quyền các cấp cần thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “Về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố”, trong đó nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện các quy định này.


 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao tặng Bằng khen
cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW

 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà và
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn trao Bằng khen
cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW

Tại Hội nghị, Thành ủy Hà Nội đã trao Bằng khen của cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI./.

Hoàng Phong

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất