Thứ Bảy, 22/6/2024
Hòa An thực hiện tốt việc đưa Quy chế dân chủ vào cuộc sống
 

Nhờ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, hệ thống giao thông nông thôn xóm Thái Cường,
xã Bình Long (Hòa An) được đầu tư xây dựng 


Đi trên con đường bê tông sạch đẹp, Chủ tịch UBND xã Bình Long (Hòa An) Đàm Văn Tuấn cho biết: Trước đây, việc huy động nhân dân đóng góp làm giao thông gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng. Từ khi  QCDC được thực hiện theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã phát huy sức mạnh tổng lực của nhân dân để làm giao thông. Nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất.

Điển hình khi làm tuyến đường vào xóm Thái Cường, Ban Chi ủy, Ban Công tác Mặt trận xóm tổ chức họp dân để tuyên truyền và huy động mức đóng góp, chọn hình thức thi công. Qua họp bàn, nhân dân thống nhất đóng góp 1 triệu đồng/hộ, người dân sống ở khu vực có tuyến đường đi qua hiến đất để giải phóng mặt bằng làm nền đường.

Năm 2012, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân xóm đóng góp trên 70 triệu đồng và 1.200 ngày công lao động  bê tông tuyến đường chính vào xóm với chiều dài 600 m, rộng 3,5 m. Năm 2014, xóm tiếp tục được Nhà nước hỗ trợ 80 tấn xi măng, xóm vận động nhân dân tự nguyện hiến 1.600 m2 đất, đóng góp trên 100 triệu đồng mua cát, sỏi và 1.150 ngày công lao động làm đường tránh lũ đi qua giữa xóm với chiều dài trên 700 m, rộng từ 3 - 3,5 m theo tiêu chuẩn nông thôn mới. Đến nay các tuyến đường vào xóm đã được bê tông bảo đảm chất lượng.

Nhận thức việc thực hiện QCDC cơ sở là một trong những chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước, Huyện ủy Hòa An đã củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở. Ngoài việc xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát thực hiện QCDC cơ sở, huyện còn chỉ đạo các địa phương, đơn vị có sai phạm xây dựng phương hướng sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

Nhiều tổ chức cơ sở đảng mở rộng các hình thức dân chủ trực tiếp với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, gắn thực hiện QCDC cơ sở với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, 100% xóm, tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước có nội dung gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tạo cho nhân dân sự đoàn kết, tình làng nghĩa xóm được coi trọng; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được chuyển tải đến nhân dân một cách dễ dàng. Nhân dân được phát huy quyền làm chủ,  tham gia bàn về các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở mỗi địa phương.

Ông Nông Thanh Bình, xóm Khau Lừa, xã Bế Triều (Hòa An) chia sẻ: Mọi việc trong xóm đều được đưa ra bàn công khai, dân chủ, người dân đóng góp ý kiến nên các hộ dân trong xóm sẵn sàng đóng góp, hy sinh lợi ích cá nhân vì tập thể. Đường vào xóm được bê tông hoá tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trao đổi hàng hóa. Người dân rất phấn khởi vì đã thực sự được làm chủ và đề đạt nguyện vọng thiết thực của mình.

Bên cạnh đó, hoạt động của HĐND xã, thị trấn được đổi mới về phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả, khẳng định được vị trí, vai trò, đặc biệt là chức năng giám sát của HĐND được tăng cường trong việc triển khai các nghị quyết của HĐND và giám sát các hoạt động của UBND trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; giám sát đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi các loại quỹ do nhân dân đóng góp...

Các cơ quan hành chính sự nghiệp gắn việc xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, của thủ trưởng cơ quan với thực hiện cơ chế “một cửa”; coi trọng lề lối làm việc có trách nhiệm với nhân dân. Phát huy dân chủ nội bộ cơ quan và trong giải quyết công việc liên quan đến công dân, nhiều đơn vị mở rộng hình thức đối thoại giữa lãnh đạo với cán bộ, công chức...

Hiệu quả từ việc thực hiện tốt QCDC cơ sở đã thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương được bảo đảm. Tuy nhiên, trong quá trình  thực hiện QCDC cơ sở của huyện  còn một số hạn chế như: tuyên truyền QCDC trong nhân dân chưa thật sự sâu rộng, một số nơi thực hiện còn mang tính hình thức, chưa được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền; việc công khai các khoản đóng góp của dân thực hiện chưa đạt yêu cầu...

Để QCDC cơ sở thực sự đi vào cuộc sống, theo Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Hòa An Lê Hương Quỳnh, Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể phối hợp tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức cho mọi người về dân chủ.

Thực hiện công khai, dân chủ gắn quyền lợi với nghĩa vụ, giáo dục động viên mọi người tự giác tham gia thực hiện. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để nâng cao chất lượng thực hiện QCDC cơ sở và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại địa phương.

(baocaobang.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất