Thứ Bảy, 2/3/2024
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở Quảng Ninh: Giám sát trực tiếp, không báo trước
 
 Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,
kiểm tra công tác GPMB Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật
Khu công nghiệp Sông Khoai


Cụ thể, thời gian qua Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Trong đó phải kể đến Chương trình số 26-CTr/TU, ngày 6/12/2018 về kiểm tra, giám sát, thanh tra của tỉnh năm 2019; Công văn số 1713-CV/TU, ngày 7/3/2019 về triển khai Năm dân vận chính quyền 2019; Quy định tạm thời số 1588-QĐi/TU, ngày 15/5/2019 về thực hiện Quy định số ll-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân...

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Thực hiện Chương trình số 26-CTr/TU của Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các ngành thành viên trong BCĐ thực hiện QCDC cơ sở cấp tỉnh, tổ chức giám sát cải cách thủ tục hành chính tại TP Cẩm Phả và huyện Hoành Bồ; giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch và thực hiện QCDC ở cơ sở tại huyện Ba Chẽ. Sau giám sát đã làm việc với cấp ủy, chính quyền cấp huyện để phản ánh kết quả giám sát, những tồn tại, hạn chế tại cơ sở, để kịp thời có các giải pháp khắc phục.

Đối với hoạt động của HĐND tỉnh, tiếp tục có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy tốt chế độ dân chủ đại diện. Trong 6 tháng đầu năm, HĐND tỉnh đã thông qua 17 nghị quyết, trong đó có 4 nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách. Các cuộc giám sát theo kế hoạch và giám sát, khảo sát thường xuyên, trực tiếp, không báo trước đối với việc triển khai thực hiện các chủ trương và nghị quyết của HĐND tỉnh đã được chú trọng, tăng cường, đảm bảo phát huy hiệu quả.

Cùng với đó, từ đầu năm tới nay, HĐND tỉnh đã tiến hành 2 cuộc giám sát chuyên đề; 11 cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên, không báo trước. Chỉ đạo phân công các ban, tổ đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên theo dõi, nắm bắt, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; xử lý kịp thời theo thẩm quyền đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến Thường trực HĐND tỉnh. Cũng trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 180 vụ việc đơn thư (73 đơn khiếu nại, 5 đơn tố cáo, 102 đơn kiến nghị). Các đơn thư chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 83 vụ việc (41 vụ việc khiếu nại, 1 vụ việc tố cáo, 41 vụ việc kiến nghị); chuyển trả lại đơn cho công dân 17 vụ việc (6 vụ việc khiếu nại, 11 đơn kiến nghị), đang tham mưu xử lý 9 vụ việc; lưu theo dõi 71 vụ việc.

HĐND tỉnh đã chủ động lựa chọn các vấn đề có nhiều ý kiến cử tri và dư luận quan tâm để tổ chức giám sát kết quả giải quyết hoặc thực hiện chất vấn tại kỳ họp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Đối với hoạt động của UBND tỉnh, thời gian qua đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Chính quyền các cấp đã đẩy mạnh cải cách hành chính; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, chế độ công chức, công vụ, tiến tới hiện đại hóa nền hành chính; tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung chỉ đạo, góp phần thực hiện tốt Năm dân vận chính quyền 2019.

Góp phần thực hiện nghiêm, hiệu quả QCDC ở cơ sở, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo các quyết định số 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Đồng thời, tích cực triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tham gia tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân; lắng nghe, tập hợp các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và cử tri để phản ánh với các cơ quan chức năng. Năm 2019, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã đăng ký đảm nhận 11 vụ việc khiếu nại, tố cáo để tham gia giám sát, phản biện, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên.

(baoquangninh.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất