Thứ Sáu, 21/6/2024
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân ở Bình Thuận
 
Thực hiện tốt QCDC ở cơ sở trong đền bù, giải tỏa Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh 


Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy

Ban chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh cho biết, 5 năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QCDC đạt được nhiều kết quả tích cực. Quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến thực hiện QCDC. Đặc biệt, tại Quyết định 833 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa kết quả xếp loại thực hiện QCDC làm một trong những tiêu chí để đánh giá, nhận xét, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý hàng năm. Theo đó, các cấp ủy đã chú trọng nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC, nhất là trong các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và ở lĩnh vực nhạy cảm.

5 năm qua, Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các cấp tổ chức 460 cuộc đối thoại với nhân dân ở các địa phương. Ngoài ra, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thường xuyên làm việc trực tiếp với các cấp, các ngành, địa phương để nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện QCDC. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chú ý tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC trong thực hiện các dự án đường giao thông trọng điểm trên địa bàn TP. Phan Thiết như: Dự án đường Lê Duẩn, Dự án đường Hùng Vương và Dự án đường từ cầu Hùng Vương đến đường ĐT.706B… Đồng thời, chỉ đạo Ban chỉ đạo QCDC các huyện, thị, Thành ủy rà soát, chọn một số công trình, dự án trên địa bàn đang được dư luận, nhân dân quan tâm để tiến hành kiểm tra việc thực hiện QCDC. Trong đó, có trong Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn đi qua các địa phương trong tỉnh. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh những vướng mắc, hạn chế, thiếu sót trong thực hiện QCDC ở cơ sở.

 QCDC ở cơ sở tiếp tục đi vào thực chất

Theo Ban Chỉ đạo QCDC tỉnh, thời gian tới, để việc thực hiện QCDC ở cơ sở tiếp tục đi vào thực chất và hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy, chính quyền sẽ tiếp tục rà soát bổ sung, sửa đổi, ban hành mới văn bản nhằm cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước. Từ đó, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, tăng cường, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở; chú ý kiểm tra chuyên đề ở một số lĩnh vực liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi thu hồi đất và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, tiếp tục tăng cường công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Bí thư cấp ủy Đảng duy trì việc tiếp dân, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân…

(baobinhthuan.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất