Thứ Năm, 25/7/2024
Huyện Cao Phong: Thực hiện Quy chế dân chủ góp phần củng cố bộ máy chính trị
 
Người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa xã Hợp Phong (Cao Phong) được hướng dẫn tận tình, cụ thể.


Hạ tầng khang trang, đồng bộ là đổi thay dễ nhận thấy nhất khi về Cao Phong hôm nay. Khó khăn như xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số Bắc Phong cũng đã cán đích, hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2021. Nổi bật là thực hiện tiêu chí giao thông với 100% chiều dài đường liên thôn trên địa bàn xã được cứng hóa. Để hoàn thành tiêu chí này, xã đã tuyên truyền, vận động 86 hộ dân hiến gần 5.000 m2 đất.

Để thực hiện QCDC ở cơ sở, vấn đề tuyên truyền, vận động được ưu tiên triển khai hàng đầu. Cấp ủy, chính quyền các cấp lồng ghép vào các buổi họp dân cư, tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện… Kết quả, 10/10 xã, thị trấn; 88/88 xóm, khu dân cư có 87% hộ, trên 90% CB, ĐV, đoàn viên, hội viên và nhân dân được tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến thực hiện QCDC ở cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân.

Đặc biệt, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay các xã trên địa bàn huyện đã xây dựng, sửa chữa, nâng cấp được các tuyến đường giao thông nông thôn, hệ thống thoát nước, nhà văn hóa thôn, xã, trụ sở làm việc, trường học, các công trình thủy lợi. Tại các khu dân cư, nhiều nhà mẫu, vườn mẫu xanh - sạch - đẹp được hình thành ngày càng nhiều. Đến nay, toàn huyện đạt trung bình 16,67 tiêu chí/xã, có 5/9 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 1 xã phấn đấu xã NTM kiểu mẫu; phấn đấu đến năm 2025 huyện trở thành huyện NTM. Thực hiện hiệu quả QCDC ở cơ sở, UBND huyện đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ mỗi tháng 2 ngày; Chủ tịch UBND cấp xã tiếp công dân tại trụ sở làm việc mỗi tuần 1 lần. Đồng thời, Chủ tịch UBND các cấp thực hiện tiếp công dân đột xuất đối với vụ việc có tính chất phức tạp. Năm 2021, Ban tiếp công dân huyện đã tiếp 37 lượt công dân với 31 vụ việc. Cùng với đó, huyện tổ chức được 2 cuộc đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể với nhân dân xóm Giang Mỗ, xã Bình Thanh về kè taluy đường 435, đoạn qua xã Bình Thanh - Thung Nai; Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện đối thoại trực tiếp với 7 hộ dân khu 2, thị trấn Cao Phong về công tác giải phóng mặt bằng khu dân cư núi Đầu Rồng.

Trong công tác cải cách hành chính, 10/10 xã, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hoạt động ổn định, hiệu quả. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và các xã, thị trấn niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính, công khai chức danh, họ tên, số điện thoại của người đứng đầu bộ phận.

Đồng chí Nguyễn Công Minh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cho biết: Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” thì cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu phải thật sự quyết tâm trong lãnh đạo, triển khai thực hiện. Quá trình lãnh đạo và triển khai thực hiện phải bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và có sự cụ thể hóa phù hợp với điều kiện của địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Quan tâm sơ kết, tổng kết việc thực hiện QCDC và công tác xây dựng Đảng để rút kinh nghiệm cho quá trình thực hiện. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức cách mạng, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, được dân tin, dân yêu và là động lực để nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân.

(baohoabinh.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất