Thứ Năm, 25/7/2024
Đồng Nai: Phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân

 

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Tiếp đoàn có Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu; chú trọng thực hiện tốt công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ, đồng tình, ủng hộ phương châm “dân biết, dân bàn, dân là\m, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành các văn bản, kế hoạch về thực hiện Quy chế dân chủ và tổ chức triển khai quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân được biết, đặc biệt là các nội dung liên quan đến “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Việc thực hiện phương châm nói trên đã tạo được niềm tin cho nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở và từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao những kết quả mà Đồng Nai đã đạt được trong thực hiện nội dung  “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Trong đó, Đồng Nai đã xây dựng được nhiều cách làm hay, hiệu quả, đem lại lợi ích rất lớn cho người dân, giúp nhân dân được thụ hưởng toàn diện và đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Nổi bật là những kết quả trong xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội…

Đồng chí Triệu Văn Cường đề nghị tỉnh tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu để thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời tiếp tục bám sát nghiên cứu thực hiện tốt nội dung “dân giám sát, dân thụ hưởng”, qua đó đưa đường lối, chủ trương của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống, phục vụ chăm lo cho lợi ích của nhân dân. Đồng chí Triệu Văn Cường cho biết thêm, sắp tới đây, dự kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội XV, Quốc hội sẽ xem xét thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Từ đó, nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và giải quyết kịp thời những hạn chế, bất cập trong thực tiễn, phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân.

(baodongnai.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất