Thứ Tư, 19/6/2024
Thái Nguyên thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sởTiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo đó, nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Việc thực hiện dân chủ trong Đảng, trong quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp tiếp tục được phát huy và đi vào thực chất hơn.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” đã được Thái  Nguyên từng bước cụ thể hóa phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới. Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nổi bật là: Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng nâng cao năng lực dự báo và nắm bắt tình hình nhân dân; tăng cường tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài, không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh; tăng cường thực hành dân chủ gắn với đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận thông tin, nhất là các chính sách có liên quan trực tiếp đến người dân…

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, các thành viên trong Đoàn đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung như: Dân chủ trong Đảng; công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; việc thành lập tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp; cơ chế phát huy quyền làm chủ của nhân dân…

Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá cao việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh. Đặc biệt trong triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm “Ðẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” do Ban Dân vận Trung ương chỉ đạo. Bên cạnh đó, Đoàn đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục cụ thế hóa, thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và các quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn đã tiếp thu các ý kiến góp ý của Đoàn Kiểm tra Trung ương. Đồng chí cho biết, đây là dịp để Thái Nguyên nhìn nhận lại công tác tổ chức triển khai thực hiện và có những định hướng, chỉ đạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương, giúp tỉnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng tốt hơn.

(baothainguyen.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất