Thứ Sáu, 24/5/2024
Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương làm việc tại tỉnh Yên Bái


 Quang cảnh buổi làm việc

Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017, Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã chỉ đạo cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần của Quyết định. Việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện; thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền có chuyển biến mạnh theo hướng cụ thể, gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ. Các chính sách của Nhà nước được các cấp chính quyền tổ chức thực hiện bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Việc phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo dân chủ, khách quan với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; phát huy được vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


 Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam phát biểu tại buổi làm việc

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam đánh giá cao kết quả mà tỉnh Yên Bái đạt được sau 5 năm thực hiện Quyết định số 99 của Ban Bí thư (Khóa XII). Tỉnh đã ban hành đầy đủ các văn bản và triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, sâu rộng từ cấp tỉnh đến cơ sở, đến mọi tầng lớp nhân dân, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tích cực đấu tranh ngăn chăn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; ban hành các hướng dẫn để phát huy tốt vai trò của nhân dân, công khai, minh bạch về thông tin để “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”.

Cùng với đó, Yên Bái đã phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc đối thoại với nhân dân; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Yên Bái cũng đã có nhiều mô hình, cách làm hay, tạo sự gần gũi, gắn bó giữa người đứng đầu cấp ủy với người dân và doanh nghiệp, nêu gương trong lao động, sản xuất, được nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.


 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long,
phát biểu tại buổi làm việc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long cho biết, tiếp nối từ nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Quy định về việc bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và kế hoạch ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp. Theo đó, tất cả các đồng chí cấp ủy viên từ tỉnh đến cơ sở đều có trách nhiệm định kỳ mỗi quý ít nhất 2 lần dự sinh hoạt khu dân cư và ngày cuối tuần cùng dân, trực tiếp lao động cùng dân, tạo sự gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân dân, nêu gương trong lao động, sản xuất… 

Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái sẽ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc đổi mới phương thức, hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở; cải cách thủ tục hành chính gắn với đổi mới phong cách làm việc, văn hóa ứng xử, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, tăng cường trách nhiệm cá nhân người đứng đầu. 

Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII, XIII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định số 99 trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Tỉnh ủy Yên Bái tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới; phát huy tốt hơn nữa vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Theo baotintuc.vn

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất