Thứ Năm, 25/7/2024
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định

 Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương
phát biểu tại buổi làm việc

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thị Phong Vũ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2022, tình hình KT-XH của tỉnh tiếp tục chuyên biến tích cực (GRDP tăng 7,01% so với cùng kỳ); an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; an sinh xã hội được bảo đảm. Tâm trạng, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân nhìn chung ổn định; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, đơn vị. Công tác dân vận của hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực. Các cấp ủy đảng,chính quyền tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kịp thời chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể; tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, những bức xúc, kiến nghị của nhân dân; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò công tác dân vận trong công tác quy hoạch, thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp được đào tạo bài bản, tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí, tạo nên sức mạnh tổng hợp chung, đóng góp tích cực cho công tác dân vận của Đảng. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Kim Toàn nhấn mạnh: Những kết quả tích cực trong phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thời gian qua là nhờ vào sự đồng thuận cao của nhân dân trong tỉnh. Điều này cho thấy hiệu quả của công tác dân vận trên địa bàn tỉnh thực sự rõ nét. Thước đo của dân vận cuối cùng là sự đồng thuận của người dân; lấy sự hài lòng của người dân và sự đồng thuận xã hội làm thước đo đánh giá hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nêu lên những khó khăn, bất cập trong công tác dân vận hiện nay và đề xuất, kiến nghị với Trung ương nghiên cứu chỉ đạo, hướng dẫn. 

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận, biểu dương những thành tích trong công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Bình Định đã đạt được và cho rằng: Bức tranh phát triển KT-XH của tỉnh Bình Định trong thời gian qua có nhiều điểm sáng, nhiều thành tích, trong đó có sự đóng góp tích cực của công tác dân vận, với nhiều mô hình tốt, cách làm hay đã thực sự phát huy hiệu quả. Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng phần thưởng cao quý - Huân chương Lao động hạng Nhất. Đồng thời nhấn mạnh thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, nhất là tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đã đề ra./.

Minh Lực

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất