Thứ Năm, 23/5/2024
Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác về phía tỉnh Bình Thuận có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh... Quang cảnh buổi làm việc

Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Bình Thuận luôn xác định bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” và phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phải được gắn kết chặt chẽ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Đồng thời, thường xuyên đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hành động quyết liệt, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025 giảm còn 1,15% (năm 2003 là 4,3%), bình quân mỗi năm giảm 0,94%, chỉ còn 1 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 20%. Hiện có 71/93 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 76,3%, trong đó có 3 xã nông thôn mới nâng cao và tiếp tục duy trì 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số chuyển biến khá toàn diện, hệ thống hạ tầng “điện, đường, trường, trạm” được quan tâm đầu tư… Bên cạnh đó, hằng năm, HĐND tỉnh đã cụ thể hóa và ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo đúng quy định pháp luật và đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi chính đáng nhân dân; các địa phương, đơn vị bằng nhiều hình thức đã thực hiện tốt việc cung cấp thông tin, công khai hoạt động, quy chế làm việc của tổ chức…

Đặc biệt, nhiều vấn đề được nhân dân đồng thuận và hưởng ứng, như: Huy động nguồn lực xây dựng hệ thống thủy lợi, phục vụ phát triển sản xuất; phát huy dân chủ, vận động nhân dân thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A; thực hiện quy chế dân chủ trong triển khai một số dự án trọng điểm của tỉnh…


 Đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh thông tin thêm: Bình Thuận xác định 3 trụ cột kinh tế là công nghiệp, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Đến nay, trong các lĩnh vực đều có sự khởi sắc và bứt phá. Tỉnh cũng nhất quán với quan điểm đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. Theo đó, UBND tỉnh đã thường xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến nguyện vọng người dân, doanh nghiệp qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc và thông tin lại những chủ trương, chính sách của tỉnh; quan tâm triển khai chương trình phát triển nhà ở, quy hoạch xây dựng, thực hiện hàng loạt công trình trọng điểm đúng tiến độ, dự án phục vụ văn hóa, xã hội vì đời sống của người dân…

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi thêm về kết quả triển khai bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” và vấn đề phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới tại Bình Thuận. Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp trong quá trình thực hiện thời gian tới, như: Cần tập trung khắc phục những vấn đề chồng chéo về pháp luật; xác định vấn đề nguyện vọng chính đáng của nhân dân để giải quyết nhanh chóng, kịp thời; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận; nâng cao năng lực và đạo đức của cán bộ công chức trong thực hiện công vụ…


 Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong quá trình thực hiện luôn chú ý tổng kết, rút kinh nghiệm và kịp thời sửa đổi, bổ sung, khắc phục hạn chế, thiếu sót nhằm phát huy toàn diện nguồn lực trong nhân dân. Đặc biệt năm 2022, Tỉnh ủy Bình Thuận (khóa XIV) tiếp tục ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU về một số chủ trương, giải pháp nâng cao đời sống nhân dân tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, xác định rõ quan điểm: Lấy người dân làm trung tâm của sự phát triển, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với văn hóa - xã hội, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân… Ngoài ra, việc tuyên truyền, phổ biến các chính sách được triển khai rộng rãi bằng nhiều hình thức phù hợp và khi ban hành chính sách đều lấy ý kiến của người dân…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, hiện một số văn bản pháp luật và văn bản dưới luật còn chồng chéo, chưa đồng bộ, vì vậy, mong muốn các văn bản dưới luật sớm được ban hành và đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số góp phần cải cách hành chính, nâng cao niềm tin và giải quyết bức xúc nhân dân; chú trọng đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, đạo đức…


 Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu kết thúc buổi làm việc

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của tỉnh Bình Thuận trong vận dụng bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” và vấn đề phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương tiếp thu các thông tin, ý kiến đóng góp của các đại biểu cho việc nghiên cứu đề tài quan trọng này.

Trước đó, Đoàn công tác đã làm việc với Đảng ủy xã Phú Lạc (huyện Tuy Phong) và khảo sát thực tiễn 01 mô hình tiêu biểu trong việc phát huy sức mạnh của nhân dân, đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Tuy Phong; làm việc với Thường trực Huyện ủy huyện Tuy Phong, Ban Dân tộc tỉnh. Ngày 08/11, Đoàn công tác khảo sát thực tiễn mô hình phát triển sản xuất “Làng gốm Bình Đức” tại xã Phan Hiệp (huyện Bắc Bình) và mô hình “Vận động nhân dân xây dựng lò đốt rác tại hộ gia đình” của Đảng ủy xã Hàm Hiệp (huyện Hàm Thuận Bắc).

(https://binhthuan.gov.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác