Thứ Hai, 22/7/2024
Ban Dân vận Trung ương sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2024
 
Quang cảnh hội nghị 

 

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực; Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban, Bí thư Đảng ủy cơ quan; các Phó Trưởng Ban: Bùi Tuấn Quang, Nguyễn Lam và các đồng chí Ủy viên BCH Đảng ủy cơ quan; toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe GS.TS. Phùng Hữu Phú, nguyên là: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trình bày chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, xung kích của cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về công tác dân vận trong bối cảnh mới".

 
GS.TS. Phùng Hữu Phú trình bày chuyên đề tại hội nghị 

 

Khái quát lại tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, xung kích của cán bộ, đảng viên và công tác dân vận, GS. TS. Phùng Hữu Phú nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người là tấm gương mẫu mực về đạo đức và nhân cách người đảng viên cộng sản, luôn tiên phong, gương mẫu trong lời nói, việc làm, hành động. Tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên phải được thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, cán bộ, đảng viên cần “Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”. Việc tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, xung kích là trách nhiệm, danh dự của người đảng viên nói chung và của đội ngũ cán bộ dân vận nói riêng. Cán bộ dân vận học Bác phải tiên phong gương mẫu, thực hiện phương châm: trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân.

Theo GS. TS. Phùng Hữu Phú, trong thời gian tới, công tác dân vận có những thời cơ, thuận lợi cơ bản, tuy nhiên cũng đối mặt với một số thách thức do những nhân tố tác động đến tư tưởng, chính trị, văn hóa, xã hội và những nhân tố tác động đến đời sống của nhân dân. Điều đó đòi hỏi Ban Dân vận Trung ương và ngành Dân vận cần tiếp tục đổi mới tư duy, tham mưu đổi mới, hoàn thiện đường lối dân vận của Đảng trong thời kỳ mới; tăng cường bám sát thực tiễn, phát hiện hạn chế, yếu kém và những nhân tố mới, xu hướng mới để kịp thời tham mưu cho Đảng các giải pháp để đưa nghị quyết của Đảng về công tác dân vận đi vào thực tiễn cuộc sống. Đồng thời, phát hiện, đấu tranh với các tổ chức, cá nhân lợi dụng dân chủ, gây mất dân chủ, mất đoàn kết, phá vỡ trật tự, kỷ cương của xã hội hoặc có hành vi xâm phạm quyền làm chủ của dân, lợi ích của dân; nâng cao hơn nữa chất lượng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến công tác dân vận của các thế lực thù địch phản động…

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban, Bí thư Đảng ủy cơ quan trân trọng cảm ơn GS. TS. Phùng Hữu Phú đã dành thời gian trao đổi chuyên đề tại hội nghị. "Chuyên đề gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có nội dung sâu sắc, mang tính thời sự. Qua buổi sinh hoạt, cán bộ, đảng viên cơ quan Ban Dân vận Trung ương càng thấm thía hơn trách nhiệm, sứ mệnh của mình là cán bộ của cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về công tác dân vận trong bối cảnh mới. Những nội dung GS. TS. Phùng Hữu Phú chia sẻ là những câu hỏi đặt ra đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cơ quan tiếp tục suy nghĩ để thực sự xứng đáng và hoàn thành trọng trách, sứ mệnh quan trọng đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao cho, làm sao tiếp tục tham mưu cho Đảng những chủ trương phù hợp để ngày càng tăng cường, thắt chặt hơn mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, để Nhân dân ngày càng tin hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn đi theo Đảng thực hiện khát vọng của dân tộc, của đất nước" - đồng chí Đỗ Văn Phới nhấn mạnh.

 
 Phó Trưởng Ban, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phới phát biểu tại hội nghị


* Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Dân vận Trung ương đã quán triệt, triển khai thực hiện một số văn bản mới của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Cơ quan, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, đã phát động tham dự "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” trong toàn đảng bộ, cơ quan Ban Dân vận Trung ương, nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chi bộ, vụ, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…./.

Tin và ảnh: Mai Khôi - Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất